Projekt JEMY EKO

Polska Izba Żywności Ekologicznej w partnerstwie z Fundacją Zwalcz Nudę, Kujawsko – Pomorskim Stowarzyszeniem Producentów Ekologicznych EKOŁAN oraz Poloniakiem realizuje operację pn. „Jemy Eko”. Jej celem jest promowanie zrównoważonej produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności, informowanie oraz edukowanie konsumentów w zakresie podstawowych, praktycznych zasad i sposobów identyfikacji ekologicznych produktów spożywczych, w tym pod kątem ich krajowego i lokalnego pochodzenia. Cel ten przekłada się na stymulowanie ekologicznego patriotyzmu konsumenckiego i popytu na krajowe produkty organiczne.

Czytaj więcej

Październik 17, 2018Odnośnik bezpośredni

Wyjazd studyjny „Od pola do stołu” – promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym

logotyp KSOW5Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w dniach 2-6 lipca br. realizuje operację pn. Wyjazd studyjny „Od pola do stołu” – promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018-2019.

Czytaj więcej

Czerwiec 6, 2018Odnośnik bezpośredni

Ekologiczna żywność i kosmetyki

logowanie-operacja-ue

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN realizuje operację pn.

Ekologiczna żywność i kosmetyki.

Celem operacji jest zmiana kierunku konkurowania, polegająca na poprawie jakości żywności dostarczanej na rynek zakładającej, że zamiast wytwarzania dużej ilości ujednoliconych produktów, lepsze wyniki ekonomiczne daje wprowadzanie do obrotu produktów certyfikowanych. w ramach operacji zostały zrealizowana wizyta studyjna na Targi Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach w Norymberdze w dniach 14-17 lutego 2018 r. Ponadto zostaną przeprowadzone jednodniowe warsztaty z kosmetyczne „Kosmetyki z natury – wiejskie SPA”, podczas których 25 uczestników zdobędzie podstawową wiedzę dotyczącą kosmetyki naturalnej.