Zapraszamy na Dobre Żniwa 2023

XIX Seminarium Dobre Żniwa 2023 w Grzybowie

Budowanie mostów w agroekologii

Grzybów 1/2    09-533 Słubice pow. płocki

10 marca 2023, piątek,

13.00 – 14.00 obiad

14.00 Przywitanie gości i otwarcie seminarium, Ewa i Peter Stratenwerth

14.15 Rolnictwo ekologiczne w Polsce – z perspektywy Ministerstwa Rolnictwa, Jan Golba, z-ca Dyrektora w  Departamencie Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności

14.45Plan Strategiczny dla nowej WPR – kryteria i płatności. Wprowadzenie, Justyna Zwolińska, Koalicja Żywa Ziemia

15.15.Pytania i odpowiedzi

15.30 Dobry przykład współpracy rolników, władz  i społeczności lokalnej we Włoszech, inicjatywa Bio-distretto, Andrea Ferrante

16.00 Własne doświadczenia z prowadzenia gospodarstwa ekologicznego (warzywa i owoce, ryby) Dorota i Włodzimierz Orzechowscy, gospodarstwo Jastrzębie Kąty na Mazowszu

16.30 przerwa na kawę i rozmowy

17.00 -19.00 podział na 3 grupy:

1. Agroekologia w perspektywie lokalnej- krótkie łańcuchy dostaw i współpraca z konsumentami, moderowanie Wioletta Olejarczyk

2. Agroekologia w perspektywie globalnej,  moderowanie Wojciech Mejor, z udziałem Andrei Ferrante

3. Plan Strategiczny dla nowej WPR – kryteria i płatności, Justyna Zwolińska, Koalicja Żywa Ziemia i Robert Borek, IUNG Puławy

19.00 kolacja

20.00 rozmowy kuluarowe, integracja

11 marca 2023, sobota,

9.00 Prezentacja filmów z projektu: „Budowanie mostów w agroekologii” z programu Erasmus+

9.30 Własne doświadczenia z prowadzenia gospodarstwa ekologicznego i budowania współpracy,  gospodarstwo Magdy i Kamila Pazików, Stare Budy

10.00 Rolnictwo  ekologiczne w Niemczech, aktualna sytuacja i kierunki rozwoju, Werner Vogt- Kaute, Naturland

10.40 Rolnictwo a klimat, prof. Zbigniew Karaczun, SGGW

11.10.pytania i dyskusja

11.30 przerwa na kawę i rozmowy

12.00 Prezentacja projektu: Budowanie mostów międzypokoleniowych w agroekologii, Ewa Smuk-Stratenwerth i Andrea Ferrante

12.15 Praca w grupach

  1. Budowanie mostów między pokoleniami (film włoski) z udziałem Mieczysława Babalskiego i Andreą Ferrante
  2. Budowanie mostów między miastem a wsią (film niemiecki) z udziałem Wernera Vogt-Kaute i Petera Stratenwertha
  3. Organizowanie się rolników ( z udziałem rolników z różnych oddziałów EKOLANDu)

14.00 obiad

15.00 podsumowanie pracy grupowej

16.00 zakończenie seminarium

Zgłoszenie udziału: http://www.ziarno.grzybow.pl/programy/rolnictwo-ekologiczne/dobre-zniwa/403-zaproszenie-na-19-seminarium-dobre-zniwa-2023

Zebranie 15 marca 2023

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia

Producentów Ekologicznych EKOŁAN uprzejmie zaprasza

na Zebranie Sprawozdawcze oraz szkolenie  w dniu 15 marca.2023r. (środa)

o godzinie 10.30  w Pokrzydowie 

Świetlica (po lewej stronie przed skrzyżowaniem).

Prządek Zebrania:

1.Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego Zebrania

2.Sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe za rok 2022

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

4. Dyskusja i głosowanie nad udzieleniem Absolutorium.

5. Zapisy na Seminarium wyjazdowe do Małopolski 5-8 września 2023.

6. Wolne wnioski i inne informacje

 W trakcie zebrania informacje na temat: 11:30

„Szkolenie Praktyczne zasady chowu i hodowli bydła w gospodarstwie ekologicznym

Wykładowcadr hab. Piotr Wójcik, Instytut Zootechniki –  Państwowy Instytut Badawczy

Podczas Zebrania będzie możliwość zakupu;

     – drzewek owocowych starych odmian i innych krzewów

     – preparatów użyźniających glebę (efektywne mikroorganizmy dla gleby, zwierząt i do    

       domu)

Masz do uregulowania; ………..zł. za rok …………. składki.

Składka członkowska wynosi; Członek zwyczajny – 100,00 zł Członek wspierający – 80,00 zł

Należy uiścić na konto Kujawsko–Pomorskie Stowarzyszenie EKOŁAN

87-312 Pokrzydowo 139, BS Brodnica 17 9484 1150 2200 0028 5407 0001

Na Zebraniu będzie kawa i herbata oraz mały poczęstunek.

Prosimy o liczne przybycie.

Zarząd:

Przewodniczący Mieczysław Babalski  tel. 604519074 – email bio@biobabalscy.pl

Wiceprzewodniczący Sławomir Findling tel.661101543 – slawomirfindling@gmail.com

Sekretarz: Maciej Mączyński tel. 600309056

Skarbnik: Sławomir Józefowicz tel.696816399 – email sławomir.jozefowicz@gmail.com

Członek Zarządu: Emil Świniarski tel.602133024 -email biuro@biofood.pl

Członek Zarządu: Stanisław Bieszczad tel. 503771913

Komisja Rewizyjna;

Przewodniczący Krystian Kujawski

członkowie Justyna Mączyńska i Kamil Jachymski

Z poważaniem Zarząd Ekołan