Wyjazd studyjny „Od pola do stołu” – promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym

logotyp KSOW5Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w dniach 2-6 lipca br. realizuje operację pn. Wyjazd studyjny „Od pola do stołu” – promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018-2019.


Cel przedsięwzięcia
Głównym celem operacji pn. Wyjazd studyjny „od pola do stołu” – promocja dobrych praktyk
w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym, jest usprawnienie ekologicznego systemu produkcji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz dążenie do zatrzymania tendencji spadkowej ilości gospodarstw rolnych, prowadzonych w systemie rolnictwa ekologicznego. Operacja ma pozwolić na zniwelowanie wielu problemów, które stanowią barierę dla rozwoju rolnictwa ekologicznego i tym samym dla rynku żywności ekologicznej.
Program wyjazdu
Wyjazd studyjny „Od pola do stołu”- promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym, zrealizowany będzie na terenie województwa świętokrzyskiego i lubelskiego.
Program wyjazdu obejmuje m.in. wizyty w: Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
w Puławach, doświadczalnym gospodarstwie w Osinach, inkubatorze przetwórczym w Dwikozach, gospodarstwie i przetwórni – Winnica Sandomierska oraz demonstracyjnych gospodarstwach ekologicznych.
Szczegółowy program wyjazdu studyjnego oraz karta zgłoszenia i regulamin naboru dostępne
są na stronie www.kpodr.pl, www.ekołan.pl.

Wyjazd studyjny skierowany jest do osób dorosłych wpisujących się ww. grupę docelową,
max 40 osób :
- producenci żywności ekologicznej (rolnicy i przetwórcy)
- rolnicy konwencjonalni zainteresowani systemem rolnictwa ekologicznego
- doradcy rolnośrodowiskowi odpowiedzialni za doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego
- przedstawiciele naukowi
- przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa , głównie ekologicznego
- przedstawiciele mediów
- przedstawiciele Partnerów operacji

Materiał opracowany przez Agnieszkę Dobosz-Idzik
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Ważne pliki do pobrania:

logotyp KSOW5

 

 

Czerwiec 6, 2018Odnośnik bezpośredni