KONTAKT

Kontakt ze Stowarzyszeniem

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN

87-312 Pokrzydowo 139

tel. kontaktowy: 604 519 074 (Mieczysław Babalski )

e-mail: biuro@eko-lan.pl, bio@biobabalscy.pl

nr konta: BS Brodnica 17 9484 1150 2200 0028 5407 0001