EKOROLNICTWO

Sięgając po żywność ekologiczną popieramy oparte na bliskich naturze zasadach rolnictwo i przetwórstwo.

1. Uprawy bez chemii
Rolnik, czy sadownik ekologiczny nie używa syntetycznych nawozów mineralnych oraz chemicznych środków ochrony roślin. Do nawożenia gleby stosowane są nawozy naturalne a przetwórstwo odbywa się tak, aby zachować jak najwięcej walorów odżywczych i smakowych pokarmów.

2. Dobrostan zwierząt
W gospodarstwach ekologicznych warunki chowu zwierząt są zgodne z ich wymaganiami gatunkowymi pod względem potrzeb bytowych (w tym dostępu do światła i swobodnych wybiegów, wielkości stada oraz wyżywienia). Do pasz nie dodaje się antybiotyków ani stymulatorów wzrostu i apetytu.

3. Bez GMO
W rolnictwie i przetwórstwie ekologicznym zabronione jest także wykorzystanie Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO).

4. W trosce o naturę
Rolnictwo ekologiczne przyczynia się także do zachowania urozmaiconego krajobrazu wiejskiego oraz zachowania wiejskiej bioróżnorodności poprzez unikanie wielkich upraw monokulturowych.

5. Wsparcie dla lokalnej gospodarki
Wybierając eko produkty od lokalnych producentów wspierasz gospodarkę swojego regionu! województwie kujawsko – pomorskim mamy blisko 400 gospodarstw ekologicznych oraz 13 przetwórni z eko certyfikatem.