Wybraliśmy władze Stowarzyszenia

Podczas zebrania, które odbyło się w Pokrzydowie 24 lipca 2012 roku wybraliśmy władze naszego stowarzyszenia. W trakcie spotkania była również możliwość porozmawiania z przedstawicielami Powiatowej Inspekcji Sanitarnej oraz Weterynarii na temat obowiązków rolników ekologicznych w zakresie rejestracji produkcji pierwotnej i paszowej.