Wyjazd na BioFach – sprawozdanie

W wizycie studyjnej brało udział 40 uczestników, z tego większość to członkowie Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych EKOŁAN, rolnicy ekologiczni, 2 doradców rolnośrodowiskowych, 1 przedstawiciel WIHARS, 3- dziennikarzy, specjalizujących się w tematyce rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego TV Bydgoszcz, Gazeta Pomorska,  BioKurier

I Seminarium Studyjne w Feldheim
13.02.2013 odbyło się I Seminarium Studyjne. Miejscem Seminarium była Gmina Feldheim w Landzie Brandenburgia, na terenie Niemiec. Gmina Feldheim jest gminą wiejską, pierwszą na terenie Niemiec, która jest całkowicie niezależna energetycznie. Zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz cieplną (potrzeby indywidualne mieszkańców oraz lokalnego przemysłu) pokrywane są w 100% z produkcji opartej na urządzeniach technicznych produkujących energię wyłącznie na bazie energii odnawialnych (wiatr, słońce, biomasa)

Na terenie gminy Feldheim zainstalowanych zostało 47 elektrowni wiatrowych, nowoczesna biogazownia o mocy 0,5 MW- produkująca ciepło oraz prąd elektryczny na bazie kiszonek traw i kukurydzy oraz gnojowicy, nowoczesna spalarnia biomasy (odpady drzewne oraz słoma) oraz trzy wielkopowierzchniowe (od 4 ha do 20 ha) farmy fotowoltaiczne produkujące prąd elektryczny z energii słonecznej.

Zarówno biogazownia jak i farmy fotowoltaiczne oraz spalarnia biomasy są własnością spółki, której właścicielami oraz udziałowcami są wyłącznie mieszkańcy gminy Feldheim.

Mieszkańcy gminy są również właścicielami sieci elektrycznej oraz ciepłowniczej na terenie gminy oraz udziałowcami firmy zarządzającej farmą wiatrową.

Połączenie farmy elektrowni wiatrowych z farmami fotowoltaicznymi, biogazownią oraz spalarnią biomasy w system, umożliwia całkowite pokrycie potrzeb gminy, zarówno na energię elektryczną jak i cieplną. Nadwyżki wyprodukowanej w gminie energii elektrycznrj oraz cieplnej sprzedawane są poprzez Niemiecką Krajową Sieć dystrybucyjną do okolicznych miast (Berlin, Poczdam).

Dzięki własnemu systemowi produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, mieszkańcy gminy mają gwarancję na okres 15 lat na to, że ceny energii dostarczanej mieszkańcom gminy Feldheim, będą o 30% niższe od cen rynkowych energii produkowanej przez Niemiecki Krajowy System elektroenergetyczny.

Podczas Seminarium uczestnicy zwiedzali farmę wiatrową, biogazownię, farmy fotowoltaiczne oraz spalarnię biomasy na terenie gminy Feldheim.

Zapoznali się z funkcjonowaniem Systemu produkcji oraz dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej.

Przedstawiciele Firm ENERGIEQUELLE oraz ECO Consult (firmy będące autorem i nadzorujące funkcjonowanie systemu) przedstawili aspekty techniczne, ekologiczne, ekonomiczne oraz prawne powstania oraz funkcjonowania Systemu na terenie gminy Feldheim.

Podczas prezentacji Systemu miała miejsce dyskusja uczestników Seminarium na tematy techniczne, ekonomiczne oraz prawne funkcjonowania Systemu w Niemczech oraz możliwości tworzenia podobnych systemów również w Polsce.

Na zakończenie Seminarium Studyjnego uczestnicy otrzymali od przedstawiciela firmy niemieckiej materiały informacyjne oraz oferty w języku polskim.

II Seminarium Studyjne Etlaswind

14.02.2013 w godzinach popołudniowych, odbyło się Seminarium Studyjne w miejscowości Etlaswind w Szwajcarii Frankońskiej, w Bawarii na terenie Niemiec.               Miejscem spotkania było gospodarstwo agroturystyczne oraz restauracja i hotel ,,DREI LINDEN? tworzące przedsiębiorstwo rodzinne Państwa Mirsberger. Przedstawiciele rodziny Mirsbergerów przedstawili uczestnikom Seminarium historię swojego gospodarstwa rolnego (powierzchnia 10 ha), proces przechodzenia z tradycyjnego, małego gospodarstwa rolnego do nowego rodzaju działalności jaką jest agroturystyka. Omówili powstanie i rozwój restauracji oraz Hotelu DREI LINDEN, przetwórstwo i produkcję destylatów na bazie własnego zaplecza surowcowego (owoce z własnego sadu ? 700 drzew owocowych) oraz hodowlę danieli.

Właściciele przedsiębiorstwa agroturystycznego zapoznali uczestników Seminarium z problematyką ekonomiczną i prawną swojej działalności oraz z zasadami funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa. Poinformowali o systemie wsparcia państwa dla małych gospodarstw rolnych oraz agroturystyki.

Po części informacyjne Seminarium uczestnicy zwiedzili gospodarstwo rolne, sad, hodowlę danieli oraz wytwórnię destylatów.

Seminarium zakończyło się degustacją tradycyjnych regionalnych potraw kuchni frankońskiej.

III Seminarium Studyjne w Igensdorf

15.02.2013 odbyło się we wsi Igensdorf, we Frankonii- części Bawarii, na terenie Niemiec Seminarium studyjne, dotyczące funkcjonowania, produkcji, przetwórstwa oraz dystrybucji średnich oraz małych gospodarstw ekologicznych na terenie Niemiec. Rejon Szwajcarii Frankońskiej jest rejonem funkcjonowania małych i średnich (do 50 ha) gospodarstw rolnych.

Wiele z nich przestawiło się lub jest w trakcie przestawiania kierunku swojego działania z tradycyjnego rolnictwa konwencjonalnego na rolnictwo ekologiczne.

W ramach Seminarium uczestnicy zwiedzili gospodarstwo Państwa Engelhard (powierzchnia własna 44 ha). Gospodarstwo o tradycji sięgającej połowy XI wieku specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego i produkcji mleka. Gospodarstwo jest gospodarstwem ekologicznym, spełniającym wszystkie wymogi formalne, prawne oraz techniczne.

Uczestnicy zapoznali się ze stanem gospodarstwa oraz z systemem funkcjonowania rodzinnego gospodarstwa ekologicznego w warunkach niemieckich.

Po zwiedzeniu gospodarstwa nastąpiło spotkanie z kilkoma okolicznymi rolnikami prowadzącymi gospodarstwa ekologiczne o różnej specjalności (produkcja mleka, hodowla bydła).

Spotkanie wypełniła wymiana informacji oraz doświadczeń na temat funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w Polsce oraz w Niemczech, w ramach Unii Europejskiej.            Podczas konferencji omówiono aspekty prawne, formalne, organizacyjne, socjalne, gospodarcze, ekonomiczne funkcjonowania gospodarstw ekologicznych. Wymieniono informacje oraz uwagi na temat technologii produkcji rolnej oraz metod produkcji rolnej i dystrybucji produktów ekologicznych.

Seminarium zakończyło się długą dyskusją oraz degustacją lokalnych produktów rolniczych oraz regionalnych i tradycyjnych potraw kuchni Frankonii.

Wizyta na targach BioFach 2013

Producenci wysokiej jakości produktów rolnych w jakości ekologicznej, zarówno surowców do dalszego przerobu, jak żywności przetworzonej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego szukają i korzystają z możliwości promocji zarówno w kraju jak i za granicą. Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach w Norymberdze to jedne z największych przedsięwzięć wystawienniczych na świecie, w całości poświęcone certyfikowanym produktom ekologicznym. Na targach prezentowany jest szeroki wachlarz bio-produktów ze wszystkich kontynentów, m.in. surowce, dodatki, półprodukty, mrożonki. Udział w Targach BioFach to dla wszystkich potwierdzenie,
że produkowane przez nich wyroby są najwyższej jakości.

W tym roku targi odwiedziło około 41 000 gości. Wystawców było 2396, reprezentowali 86 państw. Cały obszar targów to prawie 82 000 m2. Ogrom tego przedsięwzięcia sprawia, że wizyta na BioFachu to świetna okazja do podtrzymywania i nawiązywania nowych relacji handlowych z czego rolnicy ekologiczni i przetwórcy ekologiczni z województwa kujawsko ? pomorskiego starają się korzystać co roku i co bardzo im pomaga w rozwoju firm i gospodarstw.

W roku bieżącym zmieniono koncepcję prezentacji polskich produktów ekologicznych. Stoiska poszczególnych województw zastąpione zostały przez prezentacje, za które odpowiadały stowarzyszenia producentów i rolników ekologicznych. Oprócz Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych ?Ekołan? były to: Augustowsko-Podlaskie Stowarzyszenie Eko-Rolników, Klaster Dolina Ekologicznej Żywności; Stowarzyszenie ?Polska Ekologia?; Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi ?Ekoland? oraz Związek Rolników Ekologicznych ?Biopolska?. Obecność innych polskich przedstawicieli sektora żywności ekologicznej pozwoliła także na podtrzymanie relacji z polskimi partnerami handlowymi, targi odwiedza również wielu właścicieli sklepów ekologicznych z całej Polski i czasem to właśnie
w Norymberdze znajdują oni kontakty, które procentują w działaniach na polskim rynku lokalnym.

Stoisko Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych Ekołan cieszyło się dużym zainteresowaniem, wszyscy zainteresowani otrzymywali fachowe informacje i materiały informacyjne i co pewien czas organizowane były degustacje oferowanych produktów.

Zagraniczni kontrahenci interesowali się przede wszystkimi surowcami z gospodarstw ekologicznych: warzywami i zbożami. W czwartek odwiedziła nas podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, pani Zofia Szalczyk.

Kilka opinii wystawców z województwa kujawsko-pomorskiego na temat Targów BioFach:
? Podtrzymujemy kontakty, szukamy również nowych partnerów ? tak podsumowuje swoje cele Emil Świniarski z firmy Bio Food.
? BioFach to inspiracja, szukam tu ciekawych rozwiązań związanych z pakowaniem produktów, marketingiem, ale też oczywiście kontaktów handlowych ? dodaje Tomasz Czubachowski z firmy Biohurt.

Udział w Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach był doskonałą okazją do promowania rolnictwa ekologicznego i żywności pochodzącej z gospodarstw ekologicznych w naszym regionie. Zaangażowanie przedstawicieli województwa kujawsko-pomorskiego w organizację stoiska spotkało się z uznaniem gości i organizatorów.

Wszyscy, którzy odwiedzili nasze stoisko byli zgodni, ze żywność wyprodukowana w jakości ekologicznej wykazuje wiele walorów zdrowotnych i odżywczych w porównaniu z żywnością wyprodukowaną w sposób konwencjonalny. Poza tym produkty ekologiczne wykazują wyższe walory smakowe i zapachowe, co ma duże znaczenie dla konsumentów.