Zebranie 15 marca 2023

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia

Producentów Ekologicznych EKOŁAN uprzejmie zaprasza

na Zebranie Sprawozdawcze oraz szkolenie  w dniu 15 marca.2023r. (środa)

o godzinie 10.30  w Pokrzydowie 

Świetlica (po lewej stronie przed skrzyżowaniem).

Prządek Zebrania:

1.Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego Zebrania

2.Sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe za rok 2022

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

4. Dyskusja i głosowanie nad udzieleniem Absolutorium.

5. Zapisy na Seminarium wyjazdowe do Małopolski 5-8 września 2023.

6. Wolne wnioski i inne informacje

 W trakcie zebrania informacje na temat: 11:30

„Szkolenie Praktyczne zasady chowu i hodowli bydła w gospodarstwie ekologicznym

Wykładowcadr hab. Piotr Wójcik, Instytut Zootechniki –  Państwowy Instytut Badawczy

Podczas Zebrania będzie możliwość zakupu;

     – drzewek owocowych starych odmian i innych krzewów

     – preparatów użyźniających glebę (efektywne mikroorganizmy dla gleby, zwierząt i do    

       domu)

Masz do uregulowania; ………..zł. za rok …………. składki.

Składka członkowska wynosi; Członek zwyczajny – 100,00 zł Członek wspierający – 80,00 zł

Należy uiścić na konto Kujawsko–Pomorskie Stowarzyszenie EKOŁAN

87-312 Pokrzydowo 139, BS Brodnica 17 9484 1150 2200 0028 5407 0001

Na Zebraniu będzie kawa i herbata oraz mały poczęstunek.

Prosimy o liczne przybycie.

Zarząd:

Przewodniczący Mieczysław Babalski  tel. 604519074 – email bio@biobabalscy.pl

Wiceprzewodniczący Sławomir Findling tel.661101543 – slawomirfindling@gmail.com

Sekretarz: Maciej Mączyński tel. 600309056

Skarbnik: Sławomir Józefowicz tel.696816399 – email sławomir.jozefowicz@gmail.com

Członek Zarządu: Emil Świniarski tel.602133024 -email biuro@biofood.pl

Członek Zarządu: Stanisław Bieszczad tel. 503771913

Komisja Rewizyjna;

Przewodniczący Krystian Kujawski

członkowie Justyna Mączyńska i Kamil Jachymski

Z poważaniem Zarząd Ekołan