Zapraszamy na Dobre Żniwa 2023

XIX Seminarium Dobre Żniwa 2023 w Grzybowie

Budowanie mostów w agroekologii

Grzybów 1/2    09-533 Słubice pow. płocki

10 marca 2023, piątek,

13.00 – 14.00 obiad

14.00 Przywitanie gości i otwarcie seminarium, Ewa i Peter Stratenwerth

14.15 Rolnictwo ekologiczne w Polsce – z perspektywy Ministerstwa Rolnictwa, Jan Golba, z-ca Dyrektora w  Departamencie Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności

14.45Plan Strategiczny dla nowej WPR – kryteria i płatności. Wprowadzenie, Justyna Zwolińska, Koalicja Żywa Ziemia

15.15.Pytania i odpowiedzi

15.30 Dobry przykład współpracy rolników, władz  i społeczności lokalnej we Włoszech, inicjatywa Bio-distretto, Andrea Ferrante

16.00 Własne doświadczenia z prowadzenia gospodarstwa ekologicznego (warzywa i owoce, ryby) Dorota i Włodzimierz Orzechowscy, gospodarstwo Jastrzębie Kąty na Mazowszu

16.30 przerwa na kawę i rozmowy

17.00 -19.00 podział na 3 grupy:

1. Agroekologia w perspektywie lokalnej- krótkie łańcuchy dostaw i współpraca z konsumentami, moderowanie Wioletta Olejarczyk

2. Agroekologia w perspektywie globalnej,  moderowanie Wojciech Mejor, z udziałem Andrei Ferrante

3. Plan Strategiczny dla nowej WPR – kryteria i płatności, Justyna Zwolińska, Koalicja Żywa Ziemia i Robert Borek, IUNG Puławy

19.00 kolacja

20.00 rozmowy kuluarowe, integracja

11 marca 2023, sobota,

9.00 Prezentacja filmów z projektu: „Budowanie mostów w agroekologii” z programu Erasmus+

9.30 Własne doświadczenia z prowadzenia gospodarstwa ekologicznego i budowania współpracy,  gospodarstwo Magdy i Kamila Pazików, Stare Budy

10.00 Rolnictwo  ekologiczne w Niemczech, aktualna sytuacja i kierunki rozwoju, Werner Vogt- Kaute, Naturland

10.40 Rolnictwo a klimat, prof. Zbigniew Karaczun, SGGW

11.10.pytania i dyskusja

11.30 przerwa na kawę i rozmowy

12.00 Prezentacja projektu: Budowanie mostów międzypokoleniowych w agroekologii, Ewa Smuk-Stratenwerth i Andrea Ferrante

12.15 Praca w grupach

  1. Budowanie mostów między pokoleniami (film włoski) z udziałem Mieczysława Babalskiego i Andreą Ferrante
  2. Budowanie mostów między miastem a wsią (film niemiecki) z udziałem Wernera Vogt-Kaute i Petera Stratenwertha
  3. Organizowanie się rolników ( z udziałem rolników z różnych oddziałów EKOLANDu)

14.00 obiad

15.00 podsumowanie pracy grupowej

16.00 zakończenie seminarium

Zgłoszenie udziału: http://www.ziarno.grzybow.pl/programy/rolnictwo-ekologiczne/dobre-zniwa/403-zaproszenie-na-19-seminarium-dobre-zniwa-2023