Zebranie 16 czerwca. Zapraszamy

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych EKOŁAN uprzejmie zaprasza na Zebranie Sprawozdawcze oraz szkolenie  w dniu 16 czerwca 2021r. (środa) o godzinie 10.30  w Pokrzydowie  Świetlica (po lewej stronie przed skrzyżowaniem).

Porządek Zebrania:

1.Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego Zebrania

2.Sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe za rok 2020

3,Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

4.Dyskusja i głosowanie nad udzieleniem Absolutorium.

5.Seminarium wyjazdowe do ProBio Czechy 15-18.07.2021r.

6. Wolne wnioski i inne informacje

 

 W trakcie zebrania informacje na temat;

 1.  Produkcja pasz eko w Polsce – Paweł Parowicz

 2.Zasady realizacji działania rolnictwo ekologiczne w roku 2020- Agnieszka Dobosz-Idzik   

    KPODR Minikowo

 3.Obowiązek rejestracji rolników w systemie BDO”- Joanna Szczęsna – KPODR Minikowo

– i inne propozycje 

Podczas Zebrania będzie możliwość zakupu;

– preparatów użyźniających glebę (efektywne mikroorganizmy dla gleby, zwierząt i do    

       domu)

Na Zebraniu będzie kawa i herbata oraz mały poczęstunek.

Prosimy o liczne przybycie.