Zapraszamy na wyjazd studyjny

logotypy-ue

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie organizuje w terminie 5-8 lipca 2021 r. wyjazd studyjny do gospodarstw ekologicznych z województwa pomorskiego w ramach projektu pn. „Upowszechnianie wiedzy oraz promowanie kierunków rozwoju w rolnictwie ekologicznym „; Plan Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

 Cel przedsięwzięcia

Celem projektu pn. „Upowszechnianie wiedzy oraz promowanie kierunków rozwoju w rolnictwie ekologicznym” jest doskonalenie metod produkcji ekologicznej poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy jej wytwórcami. Poprzez prezentację dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych w gospodarstwach ekologicznych, uczestnicy wyjazdu uzyskają informacje o nowych możliwościach gospodarowania metodami ekologicznymi. Będą mogli zweryfikować słuszność obranego kierunku rozwoju własnego gospodarstwa oraz produkcji, które zależą od dobrego pomysłu, posiadanego potencjału oraz zmieniającego się zapotrzebowania rynku. Wizyta u innych rolników produkujących żywność ekologiczną da możliwość łączenia ofert oraz skracania łańcuchów dostaw.

Rosnące zapotrzebowanie na dobry produkt ekologiczny jest szansą rozwoju dla małych gospodarstw rolnych, a wyjazd studyjny jest okazją do weryfikacji pomysłu na zmianę profilu działalności rolnej, zainicjowanie współpracy partnerskiej wśród gospodarstw ekologicznych, zakładów przetwórczych i innych podmiotów działających na rzecz rolnictwa ekologicznego.

Program wyjazdu

Program wyjazdu studyjnego obejmuje m.in. wizyty w gospodarstwach ekologicznych o różnych profilach produkcji, m.in. ekologiczne gospodarstwo pszczelarskie, warzywne, owocowe a także udział w warsztatach zielarskich w gospodarstwie „Lawendowa Osada”.

Szczegółowy program wyjazdu studyjnego oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie: www.kpodr.pl, www.eko-lan.pl, www.biokurier.pl, www.stowarzyszeniedoradca.blogspot.com.

Uczestnicy wyjazdu:

Wyjazd studyjny skierowany jest do osób dorosłych wpisujących się w poniższą grupę docelową:

• producent żywności ekologicznej (rolnik / przetwórca)

• rolnicy konwencjonalni zainteresowani systemem rolnictwa ekologicznego

• przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa ekologicznego województwa

kujawsko-pomorskiego

• partnerzy projektu, doradcy specjaliści Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie odpowiedzialni za doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego

Zgłoszenie uczestnictwa:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę dostarczyć z dopiskiem „Wyjazd studyjny – Pomorskie” na adres e-mail: joanna.szczesna@kpodr.pl (skan z podpisem), pocztą lub osobiście do Biura KPODR/ Oddział w Zarzeczewie, adres: ul. Nizinna 9, 87-801 Włocławek do dnia 25.06.2021 r.

O uczestnictwie w wyjeździe studyjnym decyduje kolejność zgłoszeń oraz kryteria wyboru.

 Do pobrania:

partner medialny: Biokurier – czasopismo i portal o żywności ekologicznej