Zebranie i szkolenie

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia

Producentów Ekologicznych EKOŁAN uprzejmie zaprasza

na  Zebranie i Szkolenie w dniu 8 listopad 2023r. (środa)

o godzinie 10.30  w Pokrzydowie 

Dom Rolnika  (po lewej stronie przed skrzyżowaniem).

Prządek Zebrania:

1.Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego Zebrania

2.Sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe za część rok 2023

          3. Dyskusja oraz;

– zapisy na XIX Pielgrzymkę do Częstochowy 25.11.2023 r

– Zapisy na Seminarium wyjazdowe na Targi BioFach 2024 Norymberga

– Eko Wigilia Muzeum Toruń 16.12.2023 r

4. Wolne wnioski i inne informacje

   Około godz 12oo

Szkolenie na temat; „Uprawa i nawożenie w Gospodarstwie Ekologicznym” prof. Józef Tyburski

Informację na temat PROW na 2023r.- Agnieszką Dobosz-Idzik

         Podczas Zebrania będzie możliwość zakupu;

     – drzewek owocowych starych odmian i innych krzewów

     – preparatów użyźniających glebę (efektywne mikroorganizmy dla gleby, zwierząt i do    

       domu)

     – i inne propozycje 

Składka członkowska wynosi; Członek zwyczajny – 100,00 zł Członek wspierający – 80,00 zł

Należy uiścić na konto Kujawsko–Pomorskie Stowarzyszenie EKOŁAN 87-312 Pokrzydowo 139,

BS Brodnica 17 9484 1150 2200 0028 5407 0001   Masz do uregulowania; ………..zł. składki

Na Zebraniu będzie kawa i herbata oraz mały poczęstunek.

Prosimy o liczne przybycie.

Zarząd:

Przewodniczący Mieczysław Babalski  tel. 604519074 – email mietek@biobabalscy.pl

Wiceprzewodniczący Sławomir Findling tel.661101543 – slawomirfindling@gmail.com

Sekretarz: Maciej Mączyński tel. 600309056

Skarbnik: Sławomir Józefowicz tel.696816399 – email sławomir.jozefowicz@gmail.com

Członek Zarządu: Emil Świniarski tel.602133024 -email biuro@biofood.pl

Członek Zarządu: Stanisław Bieszczad tel. 503771913

Komisja Rewizyjna;

Przewodniczący Krystian Kujawski

członkowie Justyna Mączyńska i Kamil Jachymski

Z poważaniem Zarząd EKOŁAN

Stowarzyszenie EKOŁAN www.eko-lan.pl  87-312 Pokrzydowo 139

10 października, 2023Odnośnik bezpośredni

ZAPRASZAMY NAXXOGÓLNOPOLSKĄ PIELGRZYMKĘ ROLNIKÓW EKOLOGICZNYCH

SZCZĘŚĆ BOŻE – ZAPRASZAMY NA

XX  OGÓLNOPOLSKĄ PIELGRZYMKĘ ROLNIKÓW EKOLOGICZNYCH w dniu 25 LISTOPADA 2023 (ostatnia sobota listopada).

Inicjatorem spotkań na Jasnej Górze był śp. Zbigniew Przybylak.

Mszę Świętą o godzinie 12 30, a po niej spotkanie w kaplicy. św. Józefa na halach od godz. 13 30 do ok. 15 00.

Planowany program spotkania:

12 30 – Msza Święta w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej- o. Krzysztof Pisanko

Mszy Św. przewodniczyć będzie ks. Biskup Andrzej Przybylski, bp pomocniczy archidiecezji częstochowskiej.

13 30  – adoracja Najświętszego Sakramentu

13 45  – błogosławieństwo chlebów  przez o. Krzysztofa Pisanko  oraz dzielenie się nim

14 00  – świadectwa rolników i gości

14 20  – koronka do Miłosierdzia Bożego

14 50 – pożegnalny krąg z modlitwą Jezu ufam Tobie

15 00 –  zakończenie spotkania

Osoba upoważniona do kontaktów bezpośrednich:

Stefania Kreczko, Częstochowa ul. Raciborska 9  tel. 515 314 813

Ojciec Krzysztof Pisanko przewodniczy Msze Świętą i  błogosławieństwo chlebów oraz spotkanie z rolnikami w kaplicy św. Józefa na halach.

Organizator wyjazdu Mieczysław Babalski – tel. 604519074

Organizujemy wyjazd autokarowy Pokrzydowo koło Szkoły godz. 6,30 rano, Brodnica na parkingu przy Stacji paliw koło KLASZTORU godz. 6,45, Lipnica Stacja paliw godz. 7,20.  

Koszt przejazdu przy 50 osobach około 100 zł. Zapisy na wyjazd na Zebraniu 08.11.2023r w Pokrzydowie lub zgłaszać do Babalskich tel. 604519074.

Pozdrawiam Mieczysław Babalski

10 października, 2023Odnośnik bezpośredni

Relacja z wyjazdu studyjnego pn. Przykłady dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Projekt realizuje Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych  EKOŁAN.
Zostań partnerem KSOW- www.ksow.pl

W dniach 5-8 września 2023r. 40 osobowa grupa rolników ekologicznych, członków Stowarzyszenia EKOŁAN, rolników konwencjonalnych zainteresowanych ekologicznymi metodami produkcji, przetwórców  oraz  przedstawicieli instytucji działających na rzecz rolnictwa ekologicznego województwa kujawsko-pomorskiego uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do województwa małopolskiego. Dzięki realizacji operacji  pn. „Przykłady dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym” mogliśmy poznać tamtejsze gospodarstwa ekologiczne i przetwórnie. Projekt realizowało Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych  EKOŁAN, przy współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Ważną kwestią wyjazdów studyjnych jest nawiązanie kontaktów, podejmowanie współpracy,  poszukiwanie nowych kierunków produkcji żywności wysokiej jakości, propagowanie inicjatyw dotyczących zrzeszania się rolników ekologicznych oraz podejmowanie działań mających na celu zwiększenie bioróżnorodności.  Rolnictwo ekologiczne stanowi pozytywny przykład działalności rolniczej dbającej o bioróżnorodność i ochronę środowiska. Takie działania dają szansę na zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych i jednocześnie są okazją do zainicjowania sieci współpracy partnerskiej wśród istniejących gospodarstw ekologicznych, zakładów przetwórczych i innych podmiotów działających na rzecz rolnictwa ekologicznego.

Wizyta studyjna

Dzień I

W pierwszym dniu wyjazdu studyjnego gościliśmy w dwóch gospodarstwach położonych w podkrakowskich Niezwojowicach. Były to gospodarstwo ekologiczne i zagroda edukacyjna Agnieszki Król oraz gospodarstwo ekologiczne Andrzeja Przybycienia.

Pierwszym odwiedzanym gospodarstwem było położone w sąsiedztwie 5-hektarowe gospodarstwo ekologiczne i zagroda edukacyjna  „Pszczółki”. Prowadzi je pani Agnieszka Król wraz z rodzicami. W gospodarstwie prowadzony jest chów gęsi polskiej białej, indyków i kur. Dominuje uprawa warzyw i owoców, które są wykorzystywane i przetwarzane w gospodarstwie. W ramach zajęć w zagrodzie edukacyjnej uczestnicy poznają cykl życia pszczelej rodziny i proces powstawania miodu. Można tutaj odpocząć z dala od zgiełku miasta, spróbować potraw przygotowanych tylko z naturalnych produktów i przekonać się czym jest polska gościnność. W menu gospodyni wyjątkowe produkty tj. gęś biesiadna wsią zalana pieczona na kapuście z jabłkami i śliwkami węgierkami, gruszki bądź śliwki węgierki w zalewie domowej, chleb razowy: czy oczywiście pyszna szarlotka. W ramach Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD) prowadzone jest przetwórstwo oraz sprzedaż produktów z własnego gospodarstwa. To również miejsce, w którym priorytetem jest wychowanie w duchu patriotyzmu, poszanowaniu historii i umiłowania ziemi. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem zagrody edukacyjnej. Na pięciu hektarach zainteresowania historyczne przeplatają się z miłością do zwierząt i gotowania oraz z  zamiłowaniem do ogrodu, pszczół i zdrowego stylu życia.

Zdjęcia z gospodarstwa Agnieszki Król

            Gospodarstwo pana Andrzeja Przybycienia, to obecnie jedyne towarowe gospodarstwo ekologiczne w powiecie proszowickim. Prowadzi je od 1990 roku, ale tak naprawdę początki ekologii w jego gospodarstwie sięgają lat 80-tych XX wieku, kiedy to nawiązał współpracę z prekursorami rolnictwa ekologicznego w Polsce. Ta współpraca zaowocowała utworzeniem w 1989 roku pierwszego w Polsce Stowarzyszenie Rolników Ekologicznych EKOLAND.      Grunty orne stanowią 10 ha. W płodozmianie dominują uprawy warzyw, z których gospodarz uzyskuje bardzo dobre plony. Średnie plony odpowiednio na poziomie: ziemniaki około 30 t z ha, marchew jadalna około 40 t/ha, pietruszka  20t/ha, seler 25t/ha, cebula 30 t/ha, czosnek 80 000 główek z ha, kapusta 40t/ha, por 170 tysięcy sztuk z ha, dynia plon 40 t/ha, czarna rzepa- 25t/ha, ogórek 40 t/ha.

W poplonie rolnik uprawia koper, czarną rzodkiew, burak ćwikłowy. Produkcja zbóż stanowi około 2 ha. Na areale około 3 ha co roku wysiewana jest mieszanka strączkowo- zbożowa na poplon. Do siewu stosuje kwalifikowany, ekologiczny materiał siewny.  Odchwaszczanie przeprowadzane jest mechanicznie oraz za pomocą pielnika z palnikiem gazowym. Gospodarstwo podlega corocznej kontroli i certyfikacji przez jednostkę certyfikującą, posiada również certyfikat bezpieczeństwa żywności HACCP, Global G.A.P. Freshmazovia, najważniejszy prywatny międzynarodowy system jakości i bezpieczeństwa żywności w produkcji pierwotnej, który jest niezbędny w nowoczesnym handlu. Wytworzone produkty są sprzedawane dla dużych sieci Makro, NATU BIO  oraz przetwórni BIOFOOD. Warzywa są starannie konfekcjonowane i pakowane w specjalnie przeznaczonym dla tego celu pomieszczeniu, zapewniającym najwyższe standardy i normy bezpieczeństwa żywności, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty. Rolnik dostarcza towar do odbiorców własnym transportem. Pan Andrzej współpracuje z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, szkołą rolniczą w Piotrowicach Małych oraz MODR Karniowice. Bierze udział w konferencjach, sympozjach oraz targach  dotyczących ekologicznych metod produkcji. Podczas spotkań zwraca uwagę na problemy rolników ekologicznych. Bolączką rolników ekologicznych w Małopolsce jest brak przetwórstwa, brakuje również producentów pasz ekologicznych. Wytwórnie, które dotychczas działały nie wytrzymały konkurencji. Brakuje również grup producenckich, które mogłyby konkurować z silnym obecnie rolnictwem ekologicznym np. niemieckim, włoskim, czy Izraela.

            Zdjęcia z gospodarstwa Andrzeja Przybycienia

Dzień II

Część  wyjazdu studyjnego spędziliśmy na Podhalu, w najwyżej położonej miejscowości w Polsce, w Zębie. Tutaj znajduje się gospodarstwo Pana Bolesława Bobaka. Jest to przykład gospodarstwa, w którym prowadzony jest chów bydła mlecznego oraz owiec. W ramach RHD produkowane są sery. Tradycje wytwarzania prawdziwych serów góralskich są w rodzinie Bobaków kultywowane od wielu pokoleń, dlatego tak wielu klientów docenia oryginalny smak serów białych, wędzonych, bryndzy, bundza czy coraz popularniejszego poza Podhalem korbacza, który kształtem przypomina makaronowe nitki, a historia jego wytwarzania ma ponad dwieście lat. Mieliśmy okazję posmakować przepyszne sery oraz zapoznać się z technologią produkcji serów, które powstają w przydomowej serowarni.

Gospodarstwo otrzymało certyfikat Produkt Lokalny z Małopolski przyznawany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem, że w gospodarstwie Państwa Bobaków stosuje się ekologiczne metody hodowli zwierząt oraz zlokalizowane jest ono na terenie Małopolski. Gospodarstwo należy do Małopolskiego Stowarzyszenia Rolników Ekologicznych „Natura”. Rodzina zajmuje się także eko-agroturystyką.

Sery góralskie dostępne są w sprzedaży bezpośredniej, zarówno w gospodarstwie, jak i na miejscowych targowiskach w Zakopanem i Krakowie na Targu Pietruszkowym oraz Targu Produktów Lokalnych.

Zdjęcia z gospodarstwa Bolesława Bobaka

 plus to zdjęcie z serowarni  poniżej

Dzień III

Przedostatni dzień pobytu w pięknych stronach województwa małopolskiego spędziliśmy poznając asortyment i specyfikę powstawania ekologicznych soków w tłoczni soków Maurera.

Z uwagi na formę tworzenia – są to produkty tłoczone bezpośrednio ze świeżych owoców, warzyw oraz ziół. Co istotne, wszystkie składniki, z których wykonywane są soki ekologiczne pochodzą z certyfikowanych upraw ekologicznych, a więc wolnych do chemii, pestycydów i wszystkich innych, niekorzystnych dla ludzkiego zdrowia substancji. W każdym przypadku są to soki bez dodatku cukru, zawierające jedynie cukier naturalnie występujący w warzywach i owocach.

W bogatej ofercie znajdują się soki ekologiczne dostępne zarówno w kartonach, jak również i butelkach o różnych rozmiarach. Wśród składników, z których tłoczone są soki, znaleźć można m.in. truskawki, jabłka, gruszki, śliwki, maliny, czarną porzeczkę, marchew, buraczki, rabarbar, pokrzywę, kwiat czarnego bzu, miętę oraz wiele innych. Mieliśmy okazję delektować się smakiem tych wyjątkowych produktów.

            Zdjęcia z Pijalni Soków u Maurera

            Wyjazd studyjny rolników z naszego województwa pozwolił znaleźć odpowiedzi na pytania zadawane zarówno przez rolników, którzy dopiero rozważają przestawianie gospodarstw na ekologiczny system produkcji, rolników w okresie konwersji oraz rolników ekologicznych z wieloletnim doświadczeniem. Poznaliśmy ciekawe gospodarstwa i przetwórnie regionu Małopolski. Odwiedzone gospodarstwa pokazały, że przetwórstwo surowców z własnego gospodarstwa daje szansę na rozwój, co przekłada się na zadowalający efekt i stabilność finansową. Inicjatywa współpracy z innymi rolnikami ekologicznymi, ułatwia podejmowanie nowych przedsięwzięć i usprawnia funkcjonowanie gospodarstw. Zdobyta wiedza, poznane dobre praktyki i innowacyjne rozwiązania będą inspiracją do dalszych działań, podejmowania nowych wyzwań i inicjatyw. W przyszłości przyczynią się do rozwoju gospodarstw ekologicznych i przetwórstwa w województwie kujawsko-pomorskim.

Karina Wroniecka KPODR Minikowo, Oddział w Przysieku

13 września, 2023Odnośnik bezpośredni

Rolnictwo ekologiczne – jego potencjał i znaczenie w obliczu zmieniających się trendów – konferencja

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
serdecznie zaprasza na konferencję pn.

Rolnictwo ekologiczne –
jego potencjał i znaczenie w obliczu zmieniających się trendów

oraz

uroczyste podsumowanie wojewódzkiego etapu konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2023 która odbędzie się 17 września 2023r. w  Minikowie, w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego 

Program wydarzenia:

10.00 – 10.15             Rozpoczęcie konferencji – dyrektor KPODR

10.15 – 10.45             Rośliny ciepłolubne jako odpowiedź na zmiany klimatu – kukurydza i soja jako element płodozmianu w rolnictwie ekologicznym, Dr hab. inż. Józef Tyburski prof. UWM w Olsztynie, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

10.45 – 11.15             Wartość odżywcza i zdrowotna żywności ekologicznej – zastosowanie w dietetyce i medycynie, Dr inż. Urszula Sołtysiak – AGRO + EKO + PLAN + Consulting,                                         Rzecznik Polskiej Izby Żywności Ekologicznej

11.15 – 11.45             Prezentacja laureatów konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2023 – film

11.45 – 12.00             Wręczenie nagród – dyrektor KPODR, Lidia Saganowska

12.00 – 12.15             Podsumowanie – Lidia Saganowska

12.15 – 13.00             Poczęstunek

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o zgłaszanie udziału w konferencji do 11 września 2023, kontakt: Lidia Saganowska,

tel. 723 330 695,

lidia.saganowska@kpodr.pl

12 września, 2023Odnośnik bezpośredni

Wyjazd studyjny – Małopolska

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie  Producentów Ekologicznych EKOŁAN organizuje wyjazd studyjny w ramach operacji pt.:

„Przykłady dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym”.

Termin 05-08 września  2023r.

Miejsce: województwo małopolskie

Operacja polega na organizacji wyjazdu studyjnego dla 40 osób, podczas którego  przedstawione zostaną dobre praktyki w przetwórniach i gospodarstwach ekologicznych. Wyjazd studyjny zapewni uczestnikom  wymianę i upowszechnianie wiedzy oraz doświadczeń dotyczących: wzmacniania świadomości ekologicznej, bioróżnorodności i rolnictwa ekologicznego oraz  przyczyni się do kreowania postaw proekologicznych w społecznościach wiejskich.

Cel operacji „Przykłady dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym” jest zgodny  zapisami dokumentów programowych (PROW 2014-2020) i obejmuje zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez wymianę wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymianę i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Głównym zamierzeniem operacji będzie dostarczenie i upowszechnienie wiedzy na temat tworzenia sieci współpracy partnerskiej, co pozwoli na podejmowanie przez rolników decyzji o formie zorganizowanej współpracy lokalnych producentów ekologicznych. Operacja umożliwi i ułatwi współpracę i wymianę doświadczeń między uczestnikami wyjazdu, a rolnikami wizytowanych gospodarstw i przetwórni. Realizacja operacji zwiększy udział zainteresowanych stron we wdrażaniu wspólnych inicjatyw lokalnych i innowacji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, z  naciskiem na rozwój rolnictwa ekologicznego w naszym województwie. Realizacja działania ma potencjał by przyczynić się do rozwoju współpracy regionalnej i budowania partnerskich relacji ze społecznością lokalną. Wyjazd studyjny to poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań  technologicznych w ekologicznej  produkcji z dużym naciskiem na praktyki pro-środowiskowe, jak wzmacnianie ekosystemów poprzez ochronę gleby przed erozją i utratą jej żyzności, ochronę wód oraz powietrza.

W załączeniu:

informacja na stronę

program

8 sierpnia, 2023Odnośnik bezpośredni

Zmarła Wanda Maria Jachymska

Dzielimy się smutną informacją od Kazimierza Jachymskiego:

29.06 2023 r zmarła moja kochana żona Wanda Maria Jachymska urodzona 21.02.1957 r. Matka naszych 4 dzieci i babcia 2 wnuków i 1 wnuczki , jej ukochanych skarbów. Od 1977 r. związana z gospodarstwem rolnym, które prowadziła wraz mężem do 2005 r. sposobem konwencjonalnym a od 2005 r. przestawiono gospodarstwo na rolnictwo ekologiczne . Była wzorową matką i żoną. Pogrzeb odbędzie się w kościele Świętego Jakuba w Dziewierzewie 22. 06.2023r o 13.30. Pogrążeni w smutku mąż z rodziną.

21 czerwca, 2023Odnośnik bezpośredni