Informacja o zebraniu sprawozdawczym 20.03.2024

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych EKOŁAN uprzejmie zaprasza na Zebranie Sprawozdawcze oraz szkolenie  w dniu 20 marca.2024r. (środa) o godzinie 10.30  w Pokrzydowie 

Świetlica (po lewej stronie przed skrzyżowaniem).

Prządek Zebrania:

1.Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego Zebrania

2.Sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe za rok 2023

3,Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

4.Dyskusja i głosowanie nad udzieleniem Absolutorium.

5.Zapisy na Seminarium wyjazdowe na Litwę.

6. Wolne wnioski i inne informacje

 W trakcie zebrania informacje na temat; 11,30

„Szkolenie PŁODOZMIANY w gospodarstwie ekologicznym

WykładowcaProf. Józef Tyburski  

Podczas Zebrania będzie możliwość zakupu;

     – drzewek owocowych starych odmian i innych krzewów

     – preparatów użyźniających glebę (efektywne mikroorganizmy dla gleby, zwierząt i do    

       domu)

Na Zebraniu będzie kawa i herbata oraz mały poczęstunek.

Prosimy o liczne przybycie.

9