AGROTECHNIKA W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM – sprawozdanie

W dniu 24 kwietnia 2013 r. w Domu Rolnika w Pokrzydowie, odbyło się specjalistyczne szkolenie nt. ekologicznych metod produkcji rolniczej, coraz bardziej popularnego kierunku ostatnich lat ?AGROTECHNIKA W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM?.

Szkolenie odbyło się zgodnie z umową nr UM_RO.052.1.070.2013  z Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W Szkoleniu uczestniczyło 70 osób, właścicieli gospodarstw ekologicznych. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, którzy brali udział w dyskusji.

Szkolenie rozpoczął Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych EKOŁAN Mieczysław Babalski, który powitał wszystkich uczestników oraz poinformował o finansowaniu szkolenia ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a następnie przedstawił krótką informację o rozwoju rolnictwa ekologicznego i dane statystyczne dotyczące naszego województwa oraz kraju.

W ramach umowy nr UM_RO.052.1.070.2013 zleceniobiorca zrealizował następujące zadania:

  • zapewnił salę w celu przeprowadzenia szkolenia;
  • zapewnił wykładowców prowadzących szkolenie zgodnie z programem;
  • wypłacił wykładowcom wynagrodzenie w łącznej kwocie nie przekraczającej 2600 zł (dwa tysiące sześćset zł), na podstawie raportu rozliczeniowego pracy wykładowcy/eksperta, którego wzór stanowi załącznik do umowy nr UM_RO.052.1.070.2013;
  • zapewnił obiady dla 70 uczestników, w miejscu prowadzenia szkolenia;
  • sporządził listę uczestników szkolenia;
  • zapewnił obsługę administracyjno-biurową szkolenia.

Główny temat szkolenia AGROTECHNIKA W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM przedstawił doświadczony wykładowca, naukowiec i praktyk rolnictwa ekologicznego jeden ze współautorów Kryteriów Rolnictwa Ekologicznego IFOAM dr hab. Józef Tyburski, prof. Katedry Systemów Rolniczych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykład prowadzony był w formie prezentacji multimedialnej, zawierającej dużą ilość przykładowych zdjęć pochodzących z rożnych doświadczeń, poniżej sprawozdanie z tego wykładu;

Około godziny 13:30 miała miejsce przerwa obiadowa. Obiad był przygotowany z  produktów ekologicznych, a podczas całego szkolenia uczestnicy mieli możliwość degustacji soków ekologicznych, kawy i herbaty bio oraz ciasta przygotowanego z mąki bio – z pszenicy samopszy.

Na zakończenie miały miejsce konsultacje i żywa dyskusja wszystkich uczestników szkolenia. Całość zakończyła się o godzinie 18.00.

Szczegółowy raport do pobrania