Ekologiczna żywność i kosmetyki

logowanie-operacja-ue

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN realizuje operację pn.

Ekologiczna żywność i kosmetyki.

Celem operacji jest zmiana kierunku konkurowania, polegająca na poprawie jakości żywności dostarczanej na rynek zakładającej, że zamiast wytwarzania dużej ilości ujednoliconych produktów, lepsze wyniki ekonomiczne daje wprowadzanie do obrotu produktów certyfikowanych. w ramach operacji zostały zrealizowana wizyta studyjna na Targi Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach w Norymberdze w dniach 14-17 lutego 2018 r. Ponadto zostaną przeprowadzone jednodniowe warsztaty z kosmetyczne „Kosmetyki z natury – wiejskie SPA”, podczas których 25 uczestników zdobędzie podstawową wiedzę dotyczącą kosmetyki naturalnej.