II Grudziądzki Piknik Naukowy

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego
w Grudziądzu serdecznie zapraszają Szanownych Rodziców na konferencję
pt.: ”Wpływ wypasu krów na jakość mleka i jego przetworów”, która odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2023 r. w godzinach: 13:00 – 15:00, w Zespole Szkół Rolniczych ul. Lipowa 33, 86-300 Grudziądz, organizowana w ramach II GRUDZIĄDZKIEGO PIKNIKU NAUKOWEGO

Prelegenci

Prof. Józef Tyburski UMW Olsztyn „Wykorzystanie potencjału użytków
zielonych jako źródło taniej i wysokiej jakości paszy”

Prof. Tomasz Sakowski JGBZ Jastrzębie „Wykorzystanie Zachowawczych
Ras Bydła w rolnictwie ekologicznym z działania wpisującego się w Zielony Ład”

Dr inż. Dominika Rozmus Katedra Biochemii UMW Olsztyn „Podniesienie
świadomości uczestników konferencji o znaczeniu jakości mleka i jego
przetworów”

Dr inż. Piotr Urtnowski hodowca, przetwórca, rolnik „Upowszechnienie
dobrych praktyk wśród hodowców, przetwórców i konsumentów o pozytywnym
znaczeniu żywienia krów w oparciu o zielonkę pastwiskową”

20 kwietnia, 2023Odnośnik bezpośredni