Nabór na wyjazd studyjny do Francji pn. „Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego” Termin: 16-24.09.2019r.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje, że w partnerstwie z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019, realizujemy operację pn.: „Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego”

plakat-Innowacje-gosp-ekolog-2

 W ramach operacji trwa nabór na wyjazd studyjny do Francji w dniach 16-24.09.2019r.

Nabór trwa do dnia 30.08.2019r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

W celu zgłoszenia udziału w wyjeździe studyjnym należy pobrać kartę zgłoszeniową i podpisaną przesłać drogą elektroniczną do Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na adres: agnieszka.dobosz@kpodr.pl

 Wyjazd skierowany do rolników, przetwórców i przedstawicieli instytucji działających na rzecz rolnictwa ekologicznego.

Celem operacji jest pomoc w utworzeniu potencjalnej grupy operacyjnej dotyczącej rolnictwa ekologicznego poprzez przedstawienie uczestnikom innowacyjnych rozwiązań, metod dotyczących produkcji ekologicznej, sprzedaży produktów ekologicznych w oparciu o krótkie łańcuchy dostaw, jak również podniesienie wiedzy o działaniu „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz zasadach tworzenia i realizacji projektów przez grupy operacyjne, zdobycie nowych doświadczeń dotyczących ww. sektora. Realizacja celu przyczyni się do rozwoju gospodarstw ekologicznych oraz podniesienia świadomości ekologicznej uczestników wyjazdu. Transfer wiedzy odbędzie się na podstawie prezentowanych praktyk i rozwiązań występujących w państwach Europy Zachodniej, w tym wypadku Francji. Dzięki operacji zostanie zmienione postrzeganie potrzeby wdrażania innowacji w polskim rolnictwie ekologicznym, zwłaszcza w województwach: warmińsko-mazurskim, mazowieckim, pomorskim i kujawsko-pomorskim.

9 sierpnia, 2019Odnośnik bezpośredni