Postulaty rolników ekologicznych

W nawiązaniu do opublikowanego wcześniej apelu do Ministra Rolnictwa, prezentujemy postulaty środowiska rolników ekologicznych.

– uwzględnienie rolników ekologicznych w krajowych systemach wsparcia,

– zapewnienie rolnikom ekologicznym dostępu do wszystkich ekoschematów,

-np. Ekoschemat „Obszary z roślinami miododajnymi”-umożliwienie rolnikom korzystanie z tego ekoschematu;

– wsparcie ekologicznej produkcji zwierzęcej –oraz rozliczanie wsparcia do zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej dla każdego hektara z obsadą zwierząt a nie dla całego gospodarstwo (obsada zwierząt tylko na części gruntów),

– np. Pakiet 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych – możliwość płatności bez posiadania zwierząt;

– Skrócenie planu działalności ekologicznej z 5 na 3 lata;

– Zniesienie degresywności płatności ekologicznej

– wsparcie przetwórstwa i zapewnienie konsumentom dostępu do pełnej informacji o pochodzeniu składników produktów żywnościowych,

– badanie pochodzenia dużych partii ekologicznych płodów rolnych.

W imieniu Rolników Ekologicznych.

Przewodniczący Stowarzyszenia EKOŁAN Mieczysław Babalski

19 kwietnia, 2024Odnośnik bezpośredni