Powstaje Polska Izba Żywności Ekologicznej

Polska Izba Żywności Ekologicznej będzie promować żywność ekologiczną w mediach oraz aktywnie występować ze sprostowaniami w sprawie wszelkich zarzutów i artykułów krytykujących żywność ekologiczną.

Członkami organizacji mogą zostać: jednostki certyfikujące, rolnicy ekologiczni, przetwórcy i konfekcjonerzy, dystrybutorzy oraz sklepy z żywnością ekologiczną. Izba będzie silnym podmiotem, bo aby ją założyć wymagane jest pozyskanie 100 członków. ? Do końca 2017 roku

Walne zgromadzenie i wybór władz organizacji planowane jest na 23 czerwca 2016.

Więcej informacji: http://www.pize.info.pl/do%C5%82%C4%85cz-do-nas/?fb_action_ids=992201480829147&fb_action_types=og.likes