Walne zebranie sprawozdawcze 18 marca

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych EKOŁAN uprzejmie zaprasza na  Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu
18.03. 2014r. (wtorek) o godzinie 10.30  w Pokrzydowie Dom Rolnika (po lewej stronie przed skrzyżowaniem).


Porządek Zebrania:

1.Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego Zebrania

2.Sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe za rok 2013

3.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

4.Dyskusja i głosowanie nad udzieleniem absolutorium.

5.Propozycja planu pracy na rok 2014r. Sprawozdanie BioFach

6.Propozycje na 2014 r Firma BIO FOOD

7.Dyskusja i Wolne wnioski

Około godz.12.00 Szkolenie na temat; ?Ekologiczna uprawa soi oraz kukurydzy na ziarno?- Prof. J. Tyburskim.

Podczas Zebrania będzie możliwość zakupu; nasion ekologicznych Firmy BEJO

– drzewek owocowych starych odmian i innych krzewów od Jurka Arseniuk

– preparatów użyźniających glebę (efektywne mikroorganizmy dla gleby, zwierząt i do

domu)

– i inne propozycje

Składkę członkowską;

Członek zwyczajny – 100,00 zł Członek wspierający – 80,00 zł

należy uiścić na konto Kujawsko ? Pomorskie Stowarzyszenie EKOŁAN 87-312 Pokrzydowo 139,

BS Brodnica 17 9484 1150 2200 0028 5407 0001 Masz do uregulowania; ???..zł. składki.

Na Zebraniu będzie kawa i herbata oraz poczęstunek.

Prosimy o liczne przybycie.