Wizyta Studyjna oraz udział w Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach 2017 w Norymberdze, Niemcy.

Województwo Kujawsko-Pomorskie zaprezentuje się na XXVIII Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach w Norymberdze (15-18 lutego), jednej z największych imprez targowych poświęconych certyfikowanym produktom ekologicznym.

Biofach to od lat ważne europejskie wydarzenie. Podczas ubiegłorocznej edycji targów swoją ofertę przedstawiało ponad 2,3 tys. wystawców, a liczba odwiedzających targi przekroczyła 48,5 tys. osób. Wizyta na BioFachu to świetna okazja do podtrzymywania i nawiązywania nowych relacji handlowych. Rolnicy z Kujawsko-Pomorskiego produkujący metodami ekologicznymi i przetwórcy takiej żywności starają się korzystać z tej okazji i wystawiają się na tej prestiżowej imprezie.
W Norymberdze nasz region będą prezentować członkowie Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych ?Ekołan?. Regionalne stoisko będzie częścią polskiej ekspozycji zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Obecność na targach producentów z naszego województwa podkreśla długą tradycję upraw ekologicznych naszym regionie, gdzie przed ponad 20 laty powstały pierwsze w Polsce gospodarstwa ekologiczne. Obecnie mamy 385 tego typu gospodarstw oraz 18 ekologicznych przetwórni żywności.

Poza wizytacją targów BioFach?2017, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych ?Ekołan? zorganizowało wizytę studyjną. W programie wizyty znalazł się blok seminaryjny na temat organizacji systemu rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych w Niemczech.

Pierwsze seminarium odbędzie się w gospodarstwie rodzinnym regionu Frankonii, które specjalizuje się w uprawie tradycyjnych, starych odmian drzew owocowych oraz warzyw i chmielu. Część warzyw i owoców przetwarzana jest
w gospodarstwie, a przetwory sprzedawane są we własnym sklepie. Natomiast chmiel dostarczany jest do okolicznych, starych browarów, gdzie wykorzystywany jest do produkcji tradycyjnych gatunków piwa.

Drugie seminarium tematyczne odbędzie się w browarze klasztornym Brauerei Klosterbrau. Jest to najstarszy browar we Frankonii, w którym od 1050 roku produkuje się tradycyjne gatunki piwa. Od 2001 roku produkcja piwa odbywa się według technologii opartej na zasadach ekologicznych.

Podczas obu spotkań uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się  z sytuacją niemieckich rolników i uczestniczyć w dyskusjach na temat sytuacji rolnictwa ekologicznego, jego perspektyw i polityki rolnej w Niemczech. Będą też mogli wymienić się doświadczeniami z lokalnymi rolnikami, prowadzącymi gospodarstwa ekologiczne i podzielić informacjami na tematy prawne, ekonomiczne i marketingowe.
Przygotowanie stoiska regionalnego oraz organizacja wizyty studyjnej dla czterdziestoosobowej grupy naszych producentów rolnych i spożywczych jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-20120.