Wyjazd studyjny do gospodarstw ekologicznych z województwa podlaskiego

ksow

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie  Producentów Ekologicznych EKOŁAN wraz z dodatkowym partnerem – Kujawsko Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, organizuje w terminie 06 – 09 września  2022 r. wyjazd studyjny do gospodarstw ekologicznych z województwa podlaskiego w ramach projektu pn. „Przykłady dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym”. Plan Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023.

Cel przedsięwzięcia

Celem operacji „Przykłady dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym” jest doskonalenie metod ekologicznego systemu produkcji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń.  Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań usprawniających ekologiczny system  produkcji. Wskazanie roli ekologicznego systemu produkcji w ekosystemie, jego wpływu na różnorodność biologiczną i środowisko. Poszukiwanie nowych kierunków produkcji żywności wysokiej jakości, która korzystnie wpływa na środowisko i chroni bioróżnorodność. Celem wyjazdu jest również prezentacja dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych w gospodarstwach ekologicznych. Służy to promocji rolnictwa ekologicznego, które ma ogromne znaczenie nie tylko dla konsumentów, którzy coraz częściej sięgają po ekologiczne produkty, ale również dla ochrony środowiska, gdyż rolnictwo ekologiczne jest najbardziej przyjaznym systemem produkcji rolnej dla środowiska. Rolnicy ekologiczni powinni być opiekunami przyrody i kreatorami warunków siedliskowych sprzyjających różnorodności biologicznej.

Wizyty w zaplanowanych gospodarstwach pokażą rolnikom, że jest możliwość utrzymania gleb w dobrej strukturze, przy dobrze zaplanowanym i ułożonym płodozmianie. Uczestnicy przekonają się, że można całkowicie zrezygnować ze stosowania chemicznych środków ochrony roślin, nie rezygnując przy tym z optymalnego plonu. Działania te mają na celu zachowanie przede wszystkim bioróżnorodności, która w ostatnim czasie, zanika w zastraszającym tempie.

Celem jest również wzmacnianie świadomości ekologicznej o produkcji żywności na obszarach wiejskich wśród rolników i konsumentów. Działalność rolnicza, w zależności od stopnia intensywności gospodarowania, może sprzyjać utrzymywaniu lub zwiększaniu bioróżnorodności, bądź wpływać ograniczająco na bogactwo gatunkowe i liczebność różnych organizmów, występujących na polach uprawnych i użytkach zielonych. Planuje się, że wizyty w gospodarstwach przyczynią się do podjęcia decyzji przestawienia gospodarstwa na system ekologiczny lub zwiększenie już posiadanej produkcji, a to w konsekwencji ma przyczynić się rozwoju obszarów wiejskich.

 Program wyjazdu

Program wyjazdu studyjnego obejmuje m.in. wizyty w gospodarstwach ekologicznych o różnych profilach produkcji, m.in. ekologiczne gospodarstwa z produkcją zwierzęcą i rośliną, ekologiczne gospodarstwo specjalizujące się w uprawie i przetwórstwie ziół, wizyta w Wytwórni Makaronu BIO, a także udział w warsztatach zielarskich, których celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez praktyczne wykorzystanie produktów ekologicznych.

Szczegółowy program wyjazdu studyjnego oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie: www.kpodr.pl i www.eko-lan.pl.

Uczestnicy wyjazdu:

Wyjazd studyjny skierowany jest do osób dorosłych wpisujących się w poniższą grupę docelową:

•  członkowie Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych EKOŁAN

• rolnicy konwencjonalni zainteresowani systemem rolnictwa ekologicznego

• pozostali rolnicy ekologiczni

• przetwórcy

• przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa ekologicznego województwa

kujawsko-pomorskiego

Zgłoszenie uczestnictwa:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę dostarczyć z dopiskiem „Wyjazd studyjny – woj. podlaskie” na adres e-mail: bio@biobabalscy.pl lub biurost@eko-lan.pl (skan z podpisem),

O uczestnictwie w wyjeździe studyjnym decyduje kolejność zgłoszeń.

Do pobrania:

Program wyjazdu studyjnego

formularz zgłoszeniowy

ksow

 

 

 

 

19 sierpnia, 2022Odnośnik bezpośredni