Wyjazd studyjny na Podlasie

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych „EKOŁAN” organizuje wyjazd do gospodarstw ekologicznych na terenie województwa podlaskiego pn. „Organizacja wyjazdu studyjnego Dary Natury – 7.07-10.07.2020” w ramach operacji „Promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym- poszukiwanie rynków zbytu”. Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel przedsięwzięcia

Celem operacji „Promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym- poszukiwanie rynków zbytu” jest usprawnienie ekologicznego systemu produkcji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, dążenie
do zatrzymania tendencji spadkowej ilości gospodarstw rolnych, poszukiwanie nowych kierunków produkcji żywności wysokiej jakości, zrzeszania rolników ekologicznych oraz skracania łańcuchów dostaw. Operacja umożliwi zniwelowanie wielu problemów, pozwoli na nawiązanie kontaktów.
Z uwagi na rosnące wymagania konsumentów dotyczące produktów żywnościowych, produkcja żywności ekologicznej w oparciu o określone i sprawdzone standardy, gwarantuje unikalną jakość produktu. Stanowi szansę na rozwój gospodarstw rolnych i jednocześnie jest okazją
do zainicjowania sieci współpracy partnerskiej wśród istniejących gospodarstw ekologicznych, zakładów przetwórczych i innych podmiotów działających na rzecz rolnictwa ekologicznego.

Program wyjazdu

Program wyjazdu studyjnego obejmuje m.in. wizyty w gospodarstwach ekologicznych
o różnym profilu produkcji, udział w warsztatach zielarskich w gospodarstwie Ziołowy Zakątek
w Korycinach, zwiedzanie Podlaskiego Ogrodu Ziołowego oraz firmy Dary Natury specjalizującej się w produkcji ekologicznej.

Szczegółowy program wyjazdu studyjnego oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie: www.eko-lan.pl, www.kpodr.pl, www.biokurier.pl, www.stowarzyszeniedoradca.blogspot.com

Uczestnicy wyjazdu:

Wyjazd studyjny skierowany jest do 40 osób dorosłych wpisujących się ww. grupę docelową:

  • członkowie Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych

„EKOŁAN”

  • rolnicy konwencjonalni zainteresowani systemem rolnictwa ekologicznego
  • pozostali rolnicy ekologiczni
  • przetwórcy
  • przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa ekologicznego województwa

kujawsko-pomorskiego

  • przedstawiciele mediów regionu
  • przedstawiciele dodatkowych Parterów operacji
  • doradcy specjaliści Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  • odpowiedzialni za doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego

Do pobrania:

podlasie-logowanie