Wyjazd studyjny w ramach operacji „Promocja dobrych praktyk ekologicznej działalności rolniczej oraz poszukiwanie rynków zbytu – Zapraszamy

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych „EKOŁAN” w dniach 9-12 września br. organizuje Wyjazd studyjny w ramach operacji „Promocja dobrych praktyk ekologicznej działalności rolniczej oraz poszukiwanie rynków zbytu. Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

LOGOWANIE-UE-DO-NEWSA-EKOLAN

Celem operacji „Promocja dobrych praktyk ekologicznej działalności rolniczej oraz poszukiwanie rynków zbytujest usprawnienie ekologicznego systemu produkcji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, dążenie do zatrzymania tendencji spadkowej ilości gospodarstw rolnych, poszukiwanie nowych kierunków produkcji żywności wysokiej jakości, zrzeszania rolników ekologicznych oraz skracania łańcuchów dostaw. Operacja umożliwi zniwelować wiele problemów, pozwoli na nawiązywanie kontaktów. Z uwagi na rosnące wymagania konsumentów względem produktów żywnościowych, produkcja żywności ekologicznej w oparciu o określone i sprawdzone standardy, gwarantuje unikalną jakość produktu, stanowi szansę dla rozwoju gospodarstw rolnych i jednocześnie jest to okazja do zainicjowania sieci współpracy partnerskiej wśród istniejących gospodarstw ekologicznych, zakładów przetwórczych i innych podmiotów działających na rzecz rolnictwa ekologicznego.

Program wyjazdu

Program wyjazdu studyjnego obejmuje m.in. wizyty w gospodarstwach ekologicznych położonych w województwie dolnośląskim oraz wizyta w przetwórni ekologicznej PRO-BIO s.r.o.

Szczegółowy program wyjazdu studyjnego oraz karta zgłoszenia i regulamin naboru dostępne
są na stronie: www.ekołan.pl, www.kpodr.pl, www.biokurier.pl, www.stowarzyszeniedoradca.blogspot.com

Uczestnicy wyjazdu:

Wyjazd studyjny skierowany jest do 40 osób dorosłych wpisujących się ww. grupę docelową:

  • członkowie Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych

„EKOŁAN”;

  • rolnicy konwencjonalni zainteresowani systemem rolnictwa ekologicznego;
  • pozostali rolnicy ekologiczni;
  • przetwórcy;
  • przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa ekologicznego województwa

kujawsko-pomorskiego;

  • przedstawiciele mediów regionu;
  • przedstawiciele dodatkowych Parterów operacji;
  • doradcy specjaliści Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  • odpowiedzialni za doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego
24 sierpnia, 2021Odnośnik bezpośredni