Zapraszamy na bezplatne wykłady i warsztaty

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe ?Pojezierze Brodnickie? Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Nadgoplańskiej zapraszają na bezpłatne. Wykłady dotyczące wpływu rolnictwa konwencjonalnego na środowisko przyrodnicze, rolnictwa ekologicznego, uprawy dawnych odmian zbóż, drzew i krzewów owocowych oraz Warsztaty z cięcia, zakładania sadu i rozmnażania drzew owocowych dawnych odmian.

które odbędą się w dniach 31 marca ? 1 kwietnia 2016 roku w sali Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy oraz
w ekologicznym sadzie Państwa Babalskich w Pokrzydowie

Zobacz plakat promujący warsztaty

Program wykładów i warsztatów:

31 marca 2016 r., sala Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy
9.30 ? 9.45 Przywitanie uczestników.
9.45 ? 11.00 ?Negatywny wpływ rolnictwa konwencjonalnego na środowisko przyrodnicze? ? Marian Tomoń ? Brodnicki Park Krajobrazowy
11.00 ? 11.45 ?Podstawy rolnictwa ekologicznego? ? Mieczysław Babalski – Stowarzyszenie EKOŁAN
11.45 ? 12.15 Przerwa kawowa
12.15 ? 13.00 ?Zakładanie sadu tradycyjnego. Dawne odmiany drzew i krzewów owocowych w sadach tradycyjnych?
– Grzegorz Hodun – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
13.00 ? 13.45 ?Dawne odmiany zbóż ? charakterystyka i uprawa? ? Mieczysław Babalski – Stowarzyszenie EKOŁAN
14.00 Obiad
1 kwietnia 2016 r., ekologiczny sad Państwa Babalskich w Pokrzydowie
9.00 ? 13.00 ?Zajęcia praktyczne z cięcia, zakładania sadu i rozmnażania drzew owocowych dawnych odmian?
– Grzegorz Hodun – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
13.30 Obiad
Prosimy zgłaszanie uczestnictwa na adres e-mail: kasia@bpark.strefa.pl lub dzwoniąc pod tel. (56) 49 394 50.
LICZBA UCZESTNIKÓW OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ