Zapraszamy na wyjazd studyjny

logotypy_ue

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z dodatkowym partnerem – Kujawsko Pomorskim Stowarzyszeniem Producentów Ekologicznych EKOŁAN, organizuje w terminie 21-24 czerwca 2022 r. wyjazd studyjny do gospodarstw ekologicznych z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego w ramach projektu pn. „Klimat dla ekologii”; Plan Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023.

 

Cel przedsięwzięcia

Celem operacji „Klimat dla ekologii” jest doskonalenie metod ekologicznego systemu produkcji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń. Bardzo często głównym problem jest właśnie brak możliwości dotarcia do drugiego podmiotu, aby pozyskać wsparcie merytoryczne. Celem wyjazdu jest również prezentacja dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych w gospodarstwach ekologicznych. Służy to promocji rolnictwa ekologicznego, które ma ogromne znaczenie nie tylko dla konsumentów, którzy coraz częściej sięgają po ekologiczne produkty, ale również dla ochrony środowiska, gdyż rolnictwo ekologiczne jest najbardziej przyjaznym systemem produkcji rolnej dla środowiska.

Wizyty w zaplanowanych gospodarstwach pokażą rolnikom, że jest możliwość utrzymania gleb w dobrej strukturze, przy dobrze zaplanowanym i ułożonym płodozmianie. Uczestnicy przekonają się, że można całkowicie zrezygnować ze stosowania chemicznych środków ochrony roślin, nie rezygnując przy tym z optymalnego plonu. Wiąże się to jednak z dużym zaangażowaniem ze strony rolnika. Praca człowieka wykonywana z troską o żyzność gleby, rośliny, nasiona i materiał rozmnożeniowy, a także o zwierzęta, w zgodzie z warunkami lokalnymi, pozwala przekształcić gospodarstwo w dobrze prosperujący spójny organizm. Działania te mają na celu zachowanie przede wszystkim bioróżnorodności, która w ostatnim czasie, zanika w zastraszającym tempie.

Celem jest również wzmacnianie świadomości ekologicznej o produkcji żywności na obszarach wiejskich. Działalność rolnicza, w zależności od stopnia intensywności gospodarowania, może sprzyjać utrzymywaniu lub zwiększaniu bioróżnorodności, bądź wpływać ograniczająco na bogactwo gatunkowe i liczebność różnych organizmów, występujących na polach uprawnych i użytkach zielonych. Planuje się, że wizyty w gospodarstwach przyczynią się do podjęcia decyzji przestawienia gospodarstwa na system ekologiczny lub zwiększenie już posiadanej produkcji, a to w konsekwencji ma przyczynić się rozwoju obszarów wiejskich.

 

Program wyjazdu

Program wyjazdu studyjnego obejmuje m.in. wizyty w gospodarstwach ekologicznych o różnych profilach produkcji, m.in. ekologiczne gospodarstwo z produkcją zwierzęcą i rośliną, w tym: warzywne i owocowe, a także udział w warsztatach, których celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez praktyczne wykorzystanie produktów ekologicznych.

Szczegółowy program wyjazdu studyjnego oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie: www.kpodr.pl i www.eko-lan.pl.

 

Uczestnicy wyjazdu:

Wyjazd studyjny skierowany jest do osób dorosłych wpisujących się w poniższą grupę docelową:

•  producent żywności ekologicznej (rolnik / przetwórca)

• rolnicy konwencjonalni zainteresowani systemem rolnictwa ekologicznego

• przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa ekologicznego województwa

kujawsko-pomorskiego

• partnerzy projektu, doradcy specjaliści Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie odpowiedzialni za doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego

 

Zgłoszenie uczestnictwa:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę dostarczyć z dopiskiem „Wyjazd studyjny – zachodniopomorskie i pomorskie” na adres e-mail: joanna.szczesna@kpodr.pl (skan z podpisem), pocztą lub osobiście do Biura KPODR/ Oddział w Zarzeczewie, adres: ul. Nizinna 9, 87-801 Włocławek do dnia 15.06.2022 r.

O uczestnictwie w wyjeździe studyjnym decyduje kolejność zgłoszeń oraz kryteria wyboru.

 

Do pobrania:

Program-wyjazdu-studyjnego-pomorskie 

Formularz-zgłoszeniowy-wyjazd-studyjny-ksow 

 

logotypy_ue