Zebranie i szkolenie 23-03-2022

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych EKOŁAN uprzejmie zaprasza na Zebranie Sprawozdawcze oraz szkolenie  w dniu 23.marca.2022r. (środa) o godzinie 10.30  w Pokrzydowie  Świetlica (po lewej stronie przed skrzyżowaniem).

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego Zebrania

2.Sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe za rok 2021

3,Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

4.Dyskusja i głosowanie nad udzieleniem Absolutorium.

5.BioFach 2022 26-29 lipiec

5.Seminarium wyjazdowe do Darów Natury.

6. Wolne wnioski i inne informacje

W trakcie zebrania informacje na temat: Produkcja pasz eko w Polsce – Paweł Parowicz 

1.Zasady realizacji działania rolnictwo ekologiczne w roku 2022- Agnieszka Dobosz-Idzik KPODR Minikowo

2.„Szkolenie rolnictwo ekologiczne Prof. Józef Tyburski

Podczas Zebrania będzie możliwość zakupu;

– drzewek owocowych starych odmian i innych krzewów

– preparatów użyźniających glebę (efektywne mikroorganizmy dla gleby, zwierząt i do domu)