Zebranie i Szkolenie w dniu 24 października 2018r – zapraszamy!

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia  Producentów Ekologicznych EKOŁAN uprzejmie zaprasza  na Zebranie i Szkolenie w dniu 24 października 2018r. (środa)
o godzinie 10.30 w Pokrzydowie  Dom Rolnika (po lewej stronie przed skrzyżowaniem).

Porządek Zebrania:

1.Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego Zebrania
2.Sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe za część rok 2018
3. Dyskusja oraz;
– zapisy na X Pielgrzymkę do Częstochowy 24.11.2018 r
– Zapisy na Seminarium wyjazdowe na Targi BioFach 2019 Norymberga
– Eko Wigilia Muzeum Toruń 22.12.2018 r
4. Wolne wnioski i inne informacje

Około godz 12oo
Informację na temat Dyrektywą azotanowa – nowe wymogi dla rolników.  Agnieszka Dobosz-Idzik

Propozycje dla rolników odnośnie nawożenia oraz zakupu produktów ekologicznych.

Podczas Zebrania będzie możliwość zakupu:

– drzewek owocowych starych odmian i innych krzewów
– preparatów użyźniających glebę (efektywne mikroorganizmy dla gleby, zwierząt i do
domu)
– i inne propozycje
Na Zebraniu będzie kawa i herbata oraz mały poczęstunek.

Prosimy o liczne przybycie.

Zarząd:
Przewodniczący Mieczysław Babalski tel. 604519074 – email bio@biobabalscy.pl
Wiceprzewodniczący Tadeusz Szynkiewicz tel.604248767-email biuro@biofood.pl
Sekretarz: Marek Klonecki tel. 605342131 – email marekklonecki@wp.pl
Skarbnik: Sławomir Józefowicz tel.696816399 email sławomir.jozefowicz@gmail.com
Członek Zarządu: Maciej Mączyński tel. 600309056
Komisja Rewizyjna;
Przewodniczący Krystian Kujawski
członkowie; Dorota Płachta i Justyna Mączyńska

Z poważaniem Zarząd Ekołan

26 września, 2018Odnośnik bezpośredni