Zebranie sprawozdawcze i szkolenie

Uwaga! Zebranie przeniesione na 21 04 2021

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia

Producentów Ekologicznych EKOŁAN uprzejmie zaprasza

na Zebranie Sprawozdawcze oraz szkolenie  w dniu 31.marca.2021r. (środa)

o godzinie 10.30  w Pokrzydowie 

Świetlica (po lewej stronie przed skrzyżowaniem).

Prządek Zebrania:

1.Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego Zebrania

2.Sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe za rok 2020

3,Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

4.Dyskusja i głosowanie nad udzieleniem Absolutorium.

5.Seminarium wyjazdowe do ProBio Czechy 15-18.07.2021r.

6. Wolne wnioski i inne informacje

 

W trakcie zebrania informacje na temat;

         Produkcja pasz eko w Polsce – Paweł Parowicz 

1.Zasady realizacji działania rolnictwo ekologiczne w roku 2020- Agnieszka Dobosz-Idzik KPODR Minikowo

2.„Obowiązek rejestracji rolników w systemie BDO”- Joanna Szczęsna – KPODR Minikowo

– i inne propozycje 

Podczas Zebrania będzie możliwość zakupu;

– drzewek owocowych starych odmian i innych krzewów

– preparatów użyźniających glebę (efektywne mikroorganizmy dla gleby, zwierząt i do    

       domu)