Zebranie Sprawozdawcze w dniu 19.03. 2013r

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych EKOŁAN uprzejmie zaprasza na  Zebranie Sprawozdawcze w dniu 19.03. 2013r. (wtorek) o godzinie 10.30  w Pokrzydowie  Dom Rolnika (po lewej stronie przed skrzyżowaniem).

Porządek Zebrania:
1.Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego Zebrania
2.Sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe za rok 2012
3.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
4.Dyskusja i głosowanie nad udzieleniem  Absolutorium.
5.Propozycja planu pracy na rok 2013r. Sprawozdanie BioFach
6.Propozycje na 2013 r Firma BIO FOOD
7.Informacje na temat programów rolnośrodowiskowych w roku 2013  / Specjalista ds. rolnictwa ekologicznego i ochrony Agnieszka Dobosz-Idzik
8.Pasze ekologiczne Przedstawiciel Firmy TSH www.bio-ziarno.pl
9.Dyskusja i Wolne wnioski

Około godz.14 Szkolenie na temat; Zasad Rolnictwa Ekologicznego.
Planowane Szkolenie Specjalistyczne z Prof. J. Tyburskim ? 24.04.2013r.
Podczas Zebrania będzie możliwość zakupu nasion ekologicznych Firmy BEJO
Składkę członkowską;
Członek zwyczajny  –  100,00 zł  Członek wspierający  –   80,00 zł
należy uiścić na konto Kujawsko ? Pomorskie Stowarzyszenie EKOŁAN  87-312 Pokrzydowo 139,  BS Brodnica 17 9484 1150 2200 0028 5407 0001
Na Zebraniu będzie kawa i herbata oraz poczęstunek.
Prosimy o liczne przybycie.

W imieniu zarządu Mieczysław Babalski