Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze – zapraszamy

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych EKOŁAN uprzejmie zaprasza na  Walne  Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze  w dniu 27.marca.2019r. (środa) o godzinie 10.30  w Pokrzydowie 

Świetlica (po lewej stronie przed skrzyżowaniem).

Prządek Zebrania:

1.Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego Zebrania

2.Powołanie Komisji Skrutacyjno – Wyborczej

3.Sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe za rok 2018

4.Dyskusja i głosowanie nad udzieleniem  Absolutorium.

5.Wybór Zarządu

6.Wybór Komisji Rewizyjnej

7.Zapisy na Seminarium wyjazdowe na Warsztaty do Darów Natury 9-11.07.2019

8. Wolne wnioski i inne informacje

W trakcie zebrania informacje na temat;

Koalicja oraz współpraca na rzecz Bio – przedstawiciele Carrefour  

Produkcja pasz eko w Polsce – Paweł Parowicz 

Informacja odnośnie składania wniosków Rolnośrodowiskowych      

Podczas Zebrania będzie możliwość zakupu;

– drzewek owocowych starych odmian i innych krzewów

– preparatów użyźniających glebę (efektywne mikroorganizmy dla gleby, zwierząt i do

domu)

– i inne propozycje 

 

Na Zebraniu będzie kawa i herbata oraz mały poczęstunek.

Prosimy o liczne przybycie.

 

Informujemy,

że w dniu 27 marca 2019r. (środa)

od godziny 10.00 do 15.00  w Pokrzydowie 

koło Świetlicy wiejskiej przy skrzyżowaniu będzie sprzedaż drzewek owocowych starych odmian i krzewów ozdobnych.

Kontakt ze sprzedawcą drzewek tel. 665838635