Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych EKOŁAN uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze i Seminarium w dniu 29.03. 2017r. (środa) o godzinie 11.00 w Pokrzydowie, Dom Rolnika (po lewej stronie przed skrzyżowaniem).


Porządek Zebrania:

1.Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego Zebrania
2.Sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe za rok 2016
3.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
4.Dyskusja i głosowanie nad udzieleniem absolutorium.
5.Propozycja planu pracy na rok 2017r. Sprawozdanie BioFach 2017
6.Dyskusja oraz propozycje handlowe.
7.Wolne wnioski

W trakcie Zebrania około godz.12oo spotkanie z Szefem WIJHARS Waldemar Sieńko tel. 052 322 87 10 wsienko@ijhars.gov.pl w/s Sprzedaży bezpośredniej

Podczas Zebrania będzie możliwość zakupu;
– drzewek owocowych starych odmian i innych krzewów
– preparatów użyźniających glebę (efektywne mikroorganizmy dla gleby, zwierząt i domu)
– i inne propozycje