Zapraszamy na szkolenie w z ekorolnictwa i zakładania sadów starych odmian

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe ?Pojezierze Brodnickie?  Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Nadgoplańskiej zapraszają na bezpłatne Wykłady dotyczące wpływu rolnictwa konwencjonalnego na środowisko przyrodnicze, rolnictwa ekologicznego, uprawy dawnych odmian zbóż, drzew i krzewów owocowych orazWarsztaty z cięcia, zakładania sadu i rozmnażania drzew owocowych dawnych odmian

które odbędą się w dniach 17 ? 18 marca 2016 roku w sali Gościńca nad Gopłem w Grodztwie oraz na Potrzymiechu
Program wykładów i warsztatów:

17 marzec 2016 r., sala w Gościńcu nad Gopłem w Grodztwie
9.30 ? 9.45 Przywitanie uczestników.
9.45 ? 11.00 ?Negatywny wpływ rolnictwa konwencjonalnego na środowisko przyrodnicze? ? Paweł Stopiński
– Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Nadgoplańskiej
11.00 ? 11.45 ?Podstawy rolnictwa ekologicznego? ? Mieczysław Babalski – Stowarzyszenie EKOŁAN
11.45 ? 12.15 Przerwa kawowa
12.15 ? 13.00 ?Zakładanie sadu tradycyjnego. Dawne odmiany drzew i krzewów owocowych w sadach tradycyjnych?
– Grzegorz Hodun – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
14.00 Obiad
18 marzec 2016 r., tradycyjny sad na Potrzymiechu
9.00 ? 13.00 ?Zajęcia praktyczne z cięcia, zakładania sadu i rozmnażania drzew owocowych dawnych odmian?
– Grzegorz Hodun – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
13.30 Obiad
Prosimy zgłaszanie uczestnictwa na adres e-mail: kasia@bpark.strefa.pl lub dzwoniąc pod tel. 605 721 167

LICZBA UCZESTNIKÓW OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

szkolenie