Zebranie i szkolenie w Pokrzydowie

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych EKOŁAN uprzejmie zaprasza na  Walne Zebranie Sprawozdawcze i Seminarium w dniu 16.03. 2016r. (środa) o godzinie 10.00  w Pokrzydowie  Dom Rolnika (po lewej stronie przed skrzyżowaniem).

Porządek Zebrania:

1.Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego Zebrania

2.Sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe za rok 2015

3.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

4.Dyskusja i głosowanie nad udzieleniem absolutorium.

5.Propozycja planu pracy na rok 2016r. Sprawozdanie BioFach

6.Dyskusja oraz propozycje handlowe.

7.Wolne wnioski

  W trakcie  Zebrania około godz.11oo Seminarium na temat;

„Uprawa warzyw w gospodarstwie ekologicznym? ? dr Beata Studzińska

 ?Badania gleby ? życie glebowe? ? Peter Vanhoof

 Podczas Zebrania będzie możliwość zakupu;

– drzewek owocowych starych odmian i innych krzewów

 – preparatów użyźniających glebę (efektywne mikroorganizmy dla gleby, zwierząt i domu)

 – i inne propozycje  

Składkę członkowską (Członek zwyczajny – 100,00 zł Członek wspierający – 80,00 zł)  należy uiścić na konto Kujawsko ? Pomorskie Stowarzyszenie EKOŁAN 87-312 Pokrzydowo 139,  BS Brodnica 17 9484 1150 2200 0028 5407 0001

Na Zebraniu będzie kawa i herbata oraz poczęstunek.

Prosimy o liczne przybycie.