BioFach – sprawozdanie z wyjazdu

Sprawozdanie z realizacji zadania: organizacja wizyty studyjnej na Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach 2016 w dniach 9-14 lutego 2016 r. w Norymberdze na podstawie umowy nr UM_RW.043.12.2016 z dnia 8 lutego 2016 r.

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN zorganizowało wizytę studyjną do Niemiec połączoną z udziałem w Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach.

W wizycie studyjnej, która odbyła się w terminie 9 ? 14 lutego br. brała udział 40 osobowa grupa, w skład której weszli rolnicy i przetwórcy ekologiczni, osoby zainteresowane przestaniem gospodarstwa na ekologiczne metody produkcji oraz przedstawiciele organizacji i instytucji zaangażowanych w rozwój rolnictwa ekologicznego.

1.    Seminaria:

W programie wizyty zaplanowano blok seminaryjny. W dniu 12 lutego 2016 r.
w miejscowości Vorderhaslach odbyły się dwa seminaria studyjne.

Podczas pierwszego seminarium nt: ,,Ekologiczna produkcja rolna, organizacja produkcji rolnej oraz dystrybucja produktów i przetworów ekologicznych” uczestnicy zwiedzali ekologiczne gospodarstwa rolne w miejscowości Vorderhaslach. Gospodarstwa w tej miejscowości tworzą od roku 1990 wspólnotę gospodarczą – formę Spółdzielni Rolniczej. Gospodarstwa te prowadzą działalność według biologiczno-dynamicznych zasad DEMETER. Spółdzielnia liczy obecnie 75 członków gospodarujących na areale 140 ha. Rolnicy zajmują się uprawą zbóż, warzyw, kwiatów i ziół, hodowlą bydła oraz gospodarką leśną. W ramach działalności spółdzielni organizowane są również festyny, tradycyjne imprezy sezonowe oraz warsztaty tematyczne, mające na celu kultywowanie i propagowanie tradycji rolniczych regionu Bawaria-Frankonia. Spółdzielnia, poprzez działalność dydaktyczną ma na celu odbudowę oraz wzrost zainteresowania społeczeństwa tradycyjną kultura rolną regionu oraz produktami regionalnymi. Uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem wspólnoty gospodarczej jaką jest spółdzielnia rolnicza, organizacją systemu produkcji rolnej, podziałem obowiązków oraz stosowanymi metodami marketingu i dystrybucji wyprodukowanych przez członków spółdzielni produktów i przetworów rolnych. Podobnych spółdzielni rolniczych jest na terenie Niemiec ponad 100. Po udzieleniu wszystkich informacji oraz projekcji filmu nt. działalności Spółdzielni Rolniczej wszyscy z zainteresowaniem uczestniczyli w dyskusji na temat sytuacji rolnictwa ekologicznego w Niemczech i polityki rolnej Unii Europejskiej.

Drugie seminarium nt: ,,System certyfikacji ekologicznej produkcji rolnej, przetwórstwa rolnego oraz tkanin ekologicznych w Europie i na Świecie” odbyło się w siedzibie jednostki certyfikującej CERES ? GmbH w miejscowości Vorderhaslach. Na miejscu uczestnicy zapoznali się ze światowymi standardami certyfikowania ekologicznej produkcji rolnej. Przedstawiciele firmy CERES-GmbH przedstawili zakres swojej działalności oraz zasady uzyskiwania certyfikatów jakości. Uczestnicy Seminarium uzyskali wiele ciekawych kontaktów oraz informacji o różnych programach certyfikowania produktów ekologicznych, obowiązujących wymogach oraz stronie formalno-prawnej uzyskiwania certyfikatów jakości.

W dniu 12 lutego 2016 r. po kolacji uczestnicy spotkali się z Panem Uwe Rahnerem, redaktorem lokalnej gazety, specjalizującym się w tematyce rolnej. Pan Uwe Rahner jest rzecznikiem prasowym rolników ekologicznych powiatu (Kreis) Forchheim (okolice Norymbergi) w Bawarii. Zapoznał on uczestników z sytuacją rolnictwa ekologicznego w Bawarii: Bawaria jest Landem Republiki Federalnej Niemiec o największej liczbie gospodarstw ekologicznych. Ponad 6500 bawarskich gospodarstw rolnych,
to gospodarstwa ekologiczne, które gospodarują na łacznym areale 200.000 hektarów gruntów rolnych. Na terenie Landu Bawaria działa ponad 2500 ekologicznych firm przetwórczych. Większość gospodarstw ekologicznych w Bawarii działa w oparciu
o zalecenia i zasady Towarzystwa DEMETER.

W dniu 13 lutego 2016 r. podczas wizyty na targach uczestnicy odwiedzili stoisko promocyjne jednostki certyfikującej CERES ? GmbH. Pan Oliver Hunkler przedstawił działalność jednostki certyfikującej CERES oraz zasady i normy certyfikacji surowców i przetworów.

Podczas wszystkich spotkań uczestnicy mogli wymienić doświadczenia
i informacje na tematy prawne, ekonomiczne, marketingowe z przedstawicielami instytucji, przetwórcami rolno-spożywczymi oraz lokalnymi rolnikami, prowadzącymi gospodarstwa ekologiczne.

2.    Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach – zaprezentowanie naszego regionu, jako dobrego miejsca do lokowania kapitału w rozwój przedsięwzięć w branży rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego.

Producenci wysokiej jakości produktów rolnych w jakości ekologicznej, zarówno surowców do dalszego przerobu, jak żywności przetworzonej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego szukają i korzystają z możliwości promocji zarówno w kraju jak i za granicą. Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach w Norymberdze to jedne z największych przedsięwzięć wystawienniczych na świecie, w całości poświęcone certyfikowanym produktom ekologicznym. Na targach prezentowany jest szeroki wachlarz bio-produktów ze wszystkich kontynentów, m.in. surowce, dodatki, półprodukty, mrożonki. Udział w Targach BioFach to dla wszystkich potwierdzenie, że produkowane przez nich wyroby są najwyższej jakości. O skali wydarzenia świadczy liczba wystawców i odwiedzających. Podczas tegorocznej edycji zanotowano ponad 44 000 odwiedzających i 2 544 wystawców. Ogrom tego przedsięwzięcia sprawia, że wizyta na BioFachu to świetna okazja do podtrzymywania i nawiązywania nowych relacji handlowych z czego rolnicy ekologiczni i przetwórcy ekologiczni z województwa kujawsko ? pomorskiego starają się korzystać co roku i co bardzo im pomaga w rozwoju firm i gospodarstw.

W przygotowanie polskiego stoiska na BioFachu włączyło się Ministerstwo Rolnictwa we współpracy z organizacjami zrzeszającymi polskich producentów ekologicznych. Nasz region był reprezentowany przez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN.

Istotą prezentacji była promocja rolnictwa ekologicznego. Swoje produkty, wśród których znalazły się przetwory owocowe i  warzywne, wyroby mączne, słodycze oraz materiał siewny zaprezentowali:

  • Wytwórnia makaronu ?BIO? – Pokrzydowo, pow. brodnicki,
  • Przetwórnia ekologiczna owoców i warzyw ?Bio Food? sp. z o.o. – Ciechocin,
  • Producent żywności ekologicznej ?Biohurt? – Pokrzydowo, pow. brodnicki,
  • Producent słodyczy ?Ekoflorka? ? Toruń;
  • ?Ekopiekarnia? – Toruń,
  • Piekarnia ?NaZakwasie.pl? ? Zławieś Mała, pow. toruński
  • rolnicy oraz wytwórcy zrzeszeni w Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniu Producentów Ekologicznych EKOŁAN

Stoisko Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych Ekołan cieszyło się dużym zainteresowaniem, wszyscy zainteresowani otrzymywali fachowe informacje i materiały informacyjne i co pewien czas organizowane były degustacje oferowanych produktów. Przedstawiciele firm oraz rolnicy ekologiczni z Województwa Kujawsko-Pomorskiego prezentowali swoje produkty, ale także zachęcali do odwiedzenia naszego regionu.

W imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ekspozycję odwiedził Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Sławomir Kopyść.

Gośćmi naszego stoiska byli również m.in. Pan Ryszard Zarudzki  –   Podsekretarz Stanu w MRiRW, oraz przedstawiciele władz Landu Bawaria. Goście chwalili organizację naszego stoiska oraz wyroby ekologiczne z naszego regionu.

Udział w Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach był doskonałą okazją do promowania rolnictwa ekologicznego i żywności pochodzącej z gospodarstw ekologicznych w naszym regionie. Zaangażowanie przedstawicieli województwa kujawsko-pomorskiego w organizację stoiska spotkało się z uznaniem gości i organizatorów.

Wszyscy, którzy odwiedzili nasze stoisko byli zgodni, ze żywność wyprodukowana
w jakości ekologicznej wykazuje wiele walorów zdrowotnych i odżywczych
w porównaniu z żywnością wyprodukowaną w sposób konwencjonalny. Poza tym produkty ekologiczne wykazują wyższe walory smakowe i zapachowe, co ma duże znaczenie dla konsumentów.

W ramach realizacji zadania zgodnie z umową nr UM_RW.043.1.012.2016 Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN:

1) zapewniło 1 stoisko promocyjne o powierzchni 20 m2 wraz z zabudową wystawienniczą, w dniach 10-13 lutego 2016 roku, podczas Targów BioFach 2016 w Norymberdze, którego projekt był zgodny z koncepcją plastyczną polskiej ekspozycji realizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

2) przygotowało stoisko wystawiennicze, w tym wyeksponowało materiały informacyjne i produkty ekologiczne przekazane przez sześciu producentów i przetwórców żywności ekologicznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego;

3) zapewniło degustację certyfikowanych produktów ekologicznych z regionu województwa kujawsko-pomorskiego na stoisku promocyjnym podczas Targów BioFach 2016;

4) zapewniło wstęp dla obsługi technicznej stoiska na teren Targów przed ich rozpoczęciem oraz po ich zakończeniu;

5) zapewniło obsługę stoiska promocyjnego w czasie trwania Targów przez 3 osoby w godzinach od 9:00 do 18:00;

6) przeprowadziło nabór uczestników Wizyty: producentów i przetwórców żywności ekologicznej oraz przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się rolnictwem ekologicznym;

7) zarezerwowało transport autokarowy u koncesjonowanego przewoźnika dla uczestników Wizyty, którego koszt pokryją uczestnicy Wizyty;

8) zapewniło przejazd dla przedstawicieli Województwa;

9) zapewniło przewóz produktów niezbędnych do prezentacji i degustacji na stoisku promocyjnym podczas Targów BioFach 2016;

10) przygotowało informację o Wizycie i zamieściło ją na stronie internetowej www.eko-lan.pl;

11) zapewniło 1 tłumacza języka niemieckiego w trakcie Wizyty, który świadczył usługę tłumaczenia ustnego podczas seminariów, spotkań, pobytu na targach;

12) zapewniło noclegi dla uczestników Wizyty wg standardu nie przekraczającego hotelu 3-gwiazdkowego;

13) zapewniło wyżywienie dla uczestników Wizyty zgodnie z programem;

14) sporządziło listę uczestników Wizyty;

15) zapewniło 1 szt. pakietu komunikacyjnego dotyczącego udziału w Targach BioFach 2016;

16) zakupiło 40 szt. biletów wstępu na Targi BioFach 2016 dla uczestników Wizyty

17) wydrukowało ulotki dotyczące rolnictwa ekologicznego.

Podczas realizacji operacji Stowarzyszenie EKOŁAN informowało o jej współfinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Informacje o wsparciu operacji środkami UE były zamieszczone na ulotkach, na stronie internetowej, podczas seminarium oraz informacjach przekazywanych do mediów.

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN zarządzało projektem w porozumieniu z

  1. Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego – wsparcie merytoryczne projektu;
  2. Lokalną Grupą Działania ?Pojezierze Brodnickie? – promocja projektu;
  3. BIOHURT Sp. z.o.o., – Promocja projektu i obsługa stoiska