Zapraszamy na zebranie sprawozdawcze – 29.03.2017

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych EKOŁAN uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze i Seminarium w dniu
29.03. 2017r. (środa) o godzinie 11.00 w Pokrzydowie

Dom Rolnika (po lewej stronie przed skrzyżowaniem).

Porządek Zebrania:
1.Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego Zebrania
2.Sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe za rok 2016
3.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
4.Dyskusja i głosowanie nad udzieleniem absolutorium.
5.Propozycja planu pracy na rok 2017r. Sprawozdanie BioFach 2017
Zapisy na wyjazdy Seminarijne
6.Dyskusja oraz propozycje handlowe.
7.Wolne wnioski

W trakcie Zebrania około godz.12oo spotkanie z Szefem IJHARS Waldemar Sieńko tel. 052 322 87 10 wsienko@ijhars.gov.pl w/s Sprzedaży bezpośredniej.
Uwagi do programu rolnośrodowiskowego PROW 2015-2020” – Agnieszką Dobosz-Idzik

Około godz. 13 oo „Perspektywy rozwoju w Polsce recyklingowego rolnictwa ekologicznego” – prof. Artur Granstedt – Biodynamic Research Institute

Podczas Zebrania będzie możliwość zakupu;
– drzewek owocowych starych odmian i innych krzewów Kontakt ze sprzedawcą drzewek tel 692796460

– preparatów użyźniających glebę (efektywne mikroorganizmy dla gleby, zwierząt i domu)

– i inne propozycje

Składkę członkowską;
Członek zwyczajny – 100,00 zł Członek wspierający – 80,00 zł
należy uiścić na konto Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie EKOŁAN 87-312 Pokrzydowo 139,
BS Brodnica 17 9484 1150 2200 0028 5407 0001 Masz do uregulowania; ………..zł. składki.
Na Zebraniu będzie kawa i herbata oraz poczęstunek.