Nasz wyjazd na BioFach – informacje organizacyjne

W dniach 11-14 lutego 2016 w Noryberdze odbywają się Targi BioFach,najważniejsze światowe wydarzenie w branży żywności ekologicznej. Nasze stowarzyszenie organizuje specjalny wyjazd studyjny na targi. Odwiedzimy również lokalnych rolników ekologicznych. Oto informacje organizacyjne

Program wyjazdu – BioFach 2016

Formularz zgłoszeniowy – BioFach 2016

 

logowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Treść opracowało Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

27 stycznia, 2016Odnośnik bezpośredni