Walne zebranie w marcu

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych EKOŁAN uprzejmie zaprasza na  Walne Zebranie Sprawozdawcze i Seminarium w dniu 19.03. 2015r. (czwartek) o godzinie 10.00  w Pokrzydowie  Dom Rolnika (po lewej stronie przed skrzyżowaniem).

Dom Rolnika (po lewej stronie przed skrzyżowaniem).

Porządek Zebrania:

1.Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego Zebrania

2.Sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe za rok 2014

3.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

4.Dyskusja i głosowanie nad udzieleniem absolutorium.

5.Propozycja planu pracy na rok 2015r. Sprawozdanie BioFach

6.Propozycje na 2015 r Firma BIO FOOD

7. .Dyskusja i Wolne wnioski

W trakcie  Zebrania około godz.11oo Seminarium na temat; „JAKOŚĆ MLEKA A UWARUNKOWANIA GENETYCZNE KRÓW Z UWZGLĘDNIENIEM  MLEKA A2” ? Dr Anna Cieślińska UWM Olsztyn.                                                              

 Program odżywiania azotem w uprawach ekologicznych ? prezentację wygłosi inż. Rafał Forc

 Podczas Zebrania będzie możliwość zakupu;

     – drzewek owocowych starych odmian i innych krzewów od Jurka Arseniuk

     – nasion ekologicznych Firmy BEJO

     – preparatów użyźniających glebę (efektywne mikroorganizmy dla gleby, zwierząt i domu)

     – i inne propozycje  

Na Zebraniu będzie kawa i herbata oraz poczęstunek. Prosimy o liczne przybycie.