Wyjazd na BioFach 2015 – sprawozdanie

Sprawozdanie merytoryczne z ?Wizyty Studyjnej podczas Międzynarodowych Targów Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach 2015? w Niemczech.

W dniach 11-15 luty 2015 r. 46 osób brało udział w wizycie studyjnej. Większość uczestników to członkowie Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych EKOŁAN, rolnicy ekologiczni, doradca rolnośrodowiskowy, dziennikarze specjalizujący się w tematyce rolnictwa ekologicznego ? TVP POLSAT, wydawnictwo ekologiczne BioKurier.

  1. 1.    Seminaria:

W dniu 12 lutego 2015 r. odbyło się pierwsze seminarium studyjne ?Produkcja rolna, przetwórstwo oraz dystrybucja produktów rolnych ? tradycje oraz dziedzictwo kultury Bawarii ? Frankonii? podczas, którego uczestnicy spotkali się z Panem Uwe Rahnerem, redaktorem lokalnej gazety, specjalizującym się w tematyce rolnej. Pan Uwe Rahner jest rzecznikiem prasowym rolników ekologicznych powiatu (Kreis) Forchheim (okolice Norymbergi) w Bawarii. Zapoznał on uczestników z sytuacją rolnictwa ekologicznego w Bawarii: Bawaria jest Landem Republiki Federalnej Niemiec o największej liczbie gospodarstw ekologicznych. Ponad 6500 bawarskich gospodarstw rolnych, to gospodarstwa ekologiczne, które gospodarują na łacznym areale 200.000 hektarów gruntów rolnych. Na terenie Landu Bawaria działa ponad 2500 ekologicznych firm przetwórczych. Większość gospodarstw ekologicznych
w Bawarii działa w oparciu o zalecenia i zasady Towarzystwa DEMETER.

Uczestnicy dowiedzieli się o tradycjach związanych z słynnych już
w średniowiecznej Europie, terenów upraw warzyw oraz nasiennictwa warzyw
tzw. ?Knolblauchland i zapoznali się zapoznanie się z tradycjami i historią kultury wsi Frankońskiej.

Po udzieleniu informacji i wielu pytaniach wszyscy z zainteresowaniem uczestniczyli w dyskusji na temat sytuacji rolnictwa ekologicznego w Niemczech, perspektyw i polityki rolnej Unii Europejskiej.

W drodze do hotelu uczestnicy zapoznali się z systemem szkoleń, sprzedaży, potrzebami rynku, sposobami promocji produktów.

W drodze do hotelu uczestnicy zapoznali się z systemem sprzedaży, potrzebami rynku, sposobami promocji produktów.

W dniu 13 lutego 2015 r. odbyło się drugie seminarium studyjne ,,Ekologiczna produkcja rolna, przetwórstwo oraz system dystrybucji produktów i przetworów ekologicznych w Bawarii ? Frankonii?. Seminarium odbyło się w gospodarstwie rolnym ?Geflugelhof Schubert? u Państwa Petera i Danieli Schubert w miejscowości Ingensdorf w powiecie Forchheim Frohnhofer koło Norymbergi.

Państwo Schubert przedstawili grupie uczestników system i zasady działania swego gospodarstwa. Historia rodzinnego gospodarstwa Schubertów sięga 1933 roku. Już wtedy prowadzono tu chów drobiu. Od 6 lat gospodarstwo posiada certyfikat ekologiczny i działa w oparciu o zalecenia Towarzystwa DEMETER. Całe gospodarstwo wraz z dzierżawami to 110ha co praktycznie zapewnia samowystarczalność paszową. Specjalizuje się ono w hodowli drobiu ? 20 000 sztuk są to głównie kury nioski oraz produkcji jaj. Jaja sprzedawane są na wolnym rynku oraz we własnym sklepie przyzagrodowym.

Prowadzona jest również działalność produkcyjna. We własnym, małym zakładzie produkcyjnym w gospodarstwie państwa Schubertów ma miejsce produkcja makaronów z wykorzystaniem jaj. Również mięso drobiowe wykorzystywane jest
w produkcji gotowych potraw, dań obiadowych i sosów do makaronu.

W zagrodzie Schubertów funkcjonuje od wielu lat sklep spożywczy, oferujący tradycyjną żywność ekologiczną, produkowaną według starych tradycyjnych receptur Frankońskich. W sklepie sprzedawane są zarówno własne produkty i przetwory oraz certyfikowane wyroby wyprodukowane przez certyfikowanych okolicznych producentów według tradycyjnych Frankońskich przepisów. Brakujący, a cieszący się dużym zainteresowaniem asortyment towarów uzupełniany jest w hurtowniach ekologicznych.

W gospodarstwie, przetwórni i sklepie państwa Schubertów zatrudnionych jest 17 osób (w tym kilku członków rodziny Schubertów).

Państwo Schubert przedstawili grupie uczestników system i zasady działania swego gospodarstwa gdzie wielotorowa działalność wzajemnie się uzupełnia i wzmacnia. Po udzieleniu informacji, pytaniach oraz dyskusji grupa uczestników zwiedziła gospodarstwo rolne, wytwórnię makaronu oraz sklep ekologiczny.

  1. 2.    Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach – zaprezentowanie naszego regionu, jako dobrego miejsca do lokowania kapitału w rozwój przedsięwzięć w branży rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego.

Producenci wysokiej jakości produktów rolnych w jakości ekologicznej, zarówno surowców do dalszego przerobu, jak żywności przetworzonej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego szukają i korzystają z możliwości promocji zarówno w kraju jak i za granicą. Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach w Norymberdze to jedne z największych przedsięwzięć wystawienniczych na świecie, w całości poświęcone certyfikowanym produktom ekologicznym. Na targach prezentowany jest szeroki wachlarz bio-produktów ze wszystkich kontynentów, m.in. surowce, dodatki, półprodukty, mrożonki. Udział
w Targach BioFach to dla wszystkich potwierdzenie, że produkowane przez nich wyroby są najwyższej jakości. O skali wydarzenia świadczy liczba wystawców
i odwiedzających. Podczas tegorocznej edycji zanotowano ponad 44 000 odwiedzających ze 136 krajów i 2348 wystawców. Ogrom tego przedsięwzięcia sprawia, że wizyta na BioFachu to świetna okazja do podtrzymywania
i nawiązywania nowych relacji handlowych z czego rolnicy ekologiczni i przetwórcy ekologiczni z województwa kujawsko ? pomorskiego starają się korzystać co roku
i co bardzo im pomaga w rozwoju firm i gospodarstw.

W przygotowanie polskiego stoiska na BioFachu włączyło się Ministerstwo Rolnictwa we współpracy z organizacjami zrzeszającymi polskich producentów ekologicznych. Nasz region był reprezentowany przez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN.

Stoisko Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych Ekołan cieszyło się dużym zainteresowaniem, wszyscy zainteresowani otrzymywali fachowe informacje i materiały informacyjne i co pewien czas organizowane były degustacje oferowanych produktów.

Udział w Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach był doskonałą okazją do promowania rolnictwa ekologicznego i żywności pochodzącej z gospodarstw ekologicznych w naszym regionie. Zaangażowanie przedstawicieli województwa kujawsko-pomorskiego w organizację stoiska spotkało się z uznaniem gości i organizatorów.

Wszyscy, którzy odwiedzili nasze stoisko byli zgodni, ze żywność wyprodukowana
w jakości ekologicznej wykazuje wiele walorów zdrowotnych i odżywczych
w porównaniu z żywnością wyprodukowaną w sposób konwencjonalny. Poza tym produkty ekologiczne wykazują wyższe walory smakowe i zapachowe, co ma duże znaczenie dla konsumentów.

 

W ramach realizacji zadania zgodnie z umową nr UM_RO.052.1.014.2015 Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN:

1)    zapewniło wstęp dla obsługi technicznej stoiska na teren Targów przed ich rozpoczęciem oraz po ich zakończeniu;

2)    przygotowało stoisko wystawiennicze, w tym wyeksponował materiały informacyjne i produkty ekologiczne przekazane przez producentów
i przetwórców żywności ekologicznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokryło koszty transportu tych produktów;

3)    zapewniło obsługę stoiska wystawienniczego w czasie trwania Targów przez
2 osoby w godzinach od 9:00 do 18:00;

4)    zapewniło jedno miejsce parkingowe na terenie Targów;

5)    zapewniło 1 tłumacza na stoisku, prowadzącego tłumaczenie z języka polskiego na język niemiecki i z języka niemieckiego na język polski przez cały czas trwania Targów;

6)    przeprowadziło nabór uczestników Wizyty studyjnej: producentów
i przetwórców żywności ekologicznej oraz przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się rolnictwem ekologicznym;

7)    przygotowało listę uczestników Wizyty,

8)    zarezerwowało transport autokarowy u koncesjonowanego przewoźnika dla uczestników Wizyty, którego koszt pokryli uczestnicy Wizyty;

9)    zapewniło przejazd 1 przedstawicielowi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 1 pracownikowi Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

10) zakupiło wejściówki na Targi dla uczestników Wizyty;

11) zapewniło noclegi wg standardu nie przekraczającego hotelu 3-gwiazdkowego;

12) zapewniło wyżywienie dla uczestników Wizyty według programu;

13) zapewniło 1 tłumacza języka niemieckiego w trakcie całej Wizyty, który świadczył usługę tłumaczenia ustnego podczas seminariów, spotkań i wizyty na targach.

W imieniu Zarządu EKOŁAN Przewodniczący Mieczysław Babalski