Wyjazd studyjny na Targi BioFach do Norymbergi

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych „EKOŁAN” w dniach 12-15 lutego br. organizuje Wyjazd studyjny – Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej Bio Fach 2020 do Norymbergi w ramach operacji „Promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym- poszukiwanie rynków zbytu”. Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logowanie

Cel przedsięwzięcia

Celem operacji „Promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym- poszukiwanie rynków zbytu” jest usprawnienie ekologicznego systemu produkcji poprzez wymianę wiedzy
i doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, dążenie
do zatrzymania tendencji spadkowej ilości gospodarstw rolnych, poszukiwanie nowych kierunków produkcji żywności wysokiej jakości, zrzeszania rolników ekologicznych oraz skracania łańcuchów dostaw. Operacja umożliwi zniwelować wiele problemów, pozwoli na nawiązywanie kontaktów.
Z uwagi na rosnące wymagania konsumentów względem produktów żywnościowych, produkcja żywności ekologicznej w oparciu o określone i sprawdzone standardy, gwarantuje unikalną jakość produktu, stanowi szansę dla rozwoju gospodarstw rolnych i jednocześnie jest to okazja
do zainicjowania sieci współpracy partnerskiej wśród istniejących gospodarstw ekologicznych, zakładów przetwórczych i innych podmiotów działających na rzecz rolnictwa ekologicznego.

Program wyjazdu

Program wyjazdu studyjnego obejmuje m.in. wizyty w niemieckich gospodarstwach ekologicznych, udział w Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej Bio Fach 2020, udział
w konferencji biznesowej dot. światowego rynku żywności ekologicznej.

Szczegółowy program wyjazdu studyjnego oraz karta zgłoszenia i regulamin naboru dostępne
są na stronie: www.ekołan.pl, www.kpodr.pl, www.biokurier.pl, www.stowarzyszeniedoradca.blogspot.com

Uczestnicy wyjazdu:

Wyjazd studyjny skierowany jest do 40 osób dorosłych wpisujących się ww. grupę docelową:

  • członkowie Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych

„EKOŁAN”;

  • rolnicy konwencjonalni zainteresowani systemem rolnictwa ekologicznego;
  • pozostali rolnicy ekologiczni;
  • przetwórcy;
  • przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa ekologicznego województwa

kujawsko-pomorskiego;

  • przedstawiciele mediów regionu;
  • przedstawiciele dodatkowych Parterów operacji;
  • doradcy specjaliści Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  • odpowiedzialni za doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego

DOKUMENTY DO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy BioFach 2020 EKOŁAN

Program wyjazdu studyjnego dla rolników ekologicznych

logowanie

 

21 stycznia, 2020Odnośnik bezpośredni