Zebranie Sprawozdawcze oraz szkolenie w dniu 18marca 2020r

UWAGA ZEBRANIE ODWOŁANE

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych EKOŁAN uprzejmie zaprasza na Zebranie Sprawozdawcze oraz szkolenie  w dniu 18.marca.2020r. (środa) o godzinie 10.30  w Pokrzydowie  Świetlica (po lewej stronie przed skrzyżowaniem).

Prządek Zebrania:

1.Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego Zebrania

2.Sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe za rok 2019

3,Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

4.Dyskusja i głosowanie nad udzieleniem  Absolutorium.

5.Sprawozdanie z BioFach 2020 i zapisy na Seminarium wyjazdowe na do Darów Natury

7-10.07.2019r i inne wyjazdy.

6. Wolne wnioski i inne informacje

W trakcie zebrania informacje na temat;

  • Koalicja oraz współpraca na rzecz Bio Carrefour  
  • Produkcja pasz eko w Polsce – Paweł Parowicz 
  • Informacja odnośnie składania wniosków Rolnośrodowiskowych      

Podczas Zebrania będzie możliwość zakupu;

– drzewek owocowych starych odmian i innych krzewów

– preparatów użyźniających glebę (efektywne mikroorganizmy dla gleby, zwierząt i do

domu)

– i inne propozycje